8 Pułk Ułanów WKKP postscriptum

/ 517 odpowiedzi / 443 zdjęć
Czekając na ukazanie się kolejnego tomika...Odznaka pamiątkowa pułku w wersji dla oficerów.

formoza58


Z archiwum Allegro. Dwie odznaki pamiątkowe w wersji dla szeregowych.I nie chcąc dublować zdjęć,uzbrajam się w cierpliwość do "jutrzejszej pobudki" ;-)... (2012/07/11 17:48)

formoza58


I mam już przed sobą kolejny tomik.Aby nie powtarzać z i tak bogato opisanej historii i walkom pułku w wojnie 1920 roku wrzucam parę zdjęć (nie zamieszczonych w tomiku) z tego okresu.Z archiwum Allegro...Ułani pułku w 1919 roku. (2012/07/12 12:31)

formoza58


Ułan pułku w 1920. (2012/07/12 12:32)

formoza58


Z mojego "kossakowskiego zbiorku" w temacie pułku.Jako pierwsze planowałem wrzucić pracę Jerzego "Szarża 8P.Uł. pod Komarowem",ale w tomiku jest piękna reprodukcja na dwie strony ;-)"Ułani ks.Józefa Poniatowskiego w pogoni za bolszewikami"... (2012/07/12 12:37)

formoza58


...i w innej wersji. (2012/07/12 12:38)

formoza58


Ułani pułku,weterani walk wojny 1919- 1920,odznaczeni VM i KW.Rok 1922. (2012/07/12 16:23)

formoza58


Z archiwum Allegro.Dwa pokolenia ułanów księcia Józia...Wachmistrz Mleczko ze swoim synkiem.Pierwsza połowa lat trzydziestych. (2012/07/12 18:19)

formoza58


I parę portretów podoficerów pułku... (2012/07/12 18:21)

formoza58


Na zdjęciu wyżej,ciekawa sprawa...Pierwszy od lewej Krzyż Waleczności,widać,ze posiadacz być może walczył w szeregach "Bałachowców". (2012/07/12 18:24)

formoza58


Ułani żarliwie czytają aktualności prasowe,wachmistrzowie grają w szachy ;-)Jedna z świetlic szwadronowych pułku. (2012/07/12 20:10)

zylkos


8-my pułk ułanów powstał 1 XI 1918 roku,jako 1-szy pułk ułanów ziemi krakowskiej.Powstanie swe zawdzięcza zgodnej woli i wysiłkom oficerów,podoficerów i ułanów Polaków,pełniących służbę w byłym 1-ym Pułku Ułanów Armii Austriackiej.Pułk ów rekrutował się z rdzennie polskich ziem i starał się zachowac wewnątrz cechy polskości,czego widomym znakiem był polski napis na odznace pułkowej:,,Pierwszy pułk,,.W końcu X 1918 roku pułk otrzymał rozkaz wymarszu na front serbski-stacjonował w Ekaterynosławiu na Ukrainie.(1 pu armii austriackiej).Wcześniej zawiązał sie w pułku tajny komitet polski z rotm.Stanisławem Dembińskim na czele,którego głównym celem było utrzymanie pułku w całości,jako jednostki bojowej dla Polski.Ponieważ z kraju nadchodziły niepewne wiadomości nawiązono kontakt z POW we Lwowie.W trakcie transportu kolejowego pułku kolejarze POW mieli zatrzymac transport wojskowy  1 pułku ułanów na stacji we Lwowie,po czym po złączeniu się pułku miano rozbroic żołnierzy innej narodowości i zając Lwów.Plan ten nie powiódł się ze względu na opanowanie Lwowa przez Ukraińców nocą 31 X/ 1 XI 1918r.W tym czasie transport pułku znajdował sie w drodze z Ukrainy,aby uniknąc rozbrojenia w Małopolsce Wschodniej przez Ukraińców,postanowiono przedostac się okrężną drogą przez Wołyń i Lubelszczyznę do Klucza pod Olkuszem-gdzie znajdowała sie kadra pułku.

Mapka z walk pułku 1919-20 z Zarysu historii wojennej 8 pułku ułanów ks.Józefa Poniatowskiego.-opracowanego z polecenia Wojskowego Biura Historycznego przez ppłk.dypl.Tadeusza Śmigielskiego,Warszawa 1929r.

(2012/07/13 12:26)

zylkos


W tym czasie,gdy pułk przebijał się z Ukrainy pod Olkusz,oficerowie szwadronu zapasowego zaczęli przygotowania do formowania polskiego pułku ułanów oraz zabezpieczanie tzw.materiał wojennego.Na czele kadry stał rotmistrz Stefan Zabielski.Dnia 1 XI 1918 roku oficerowie Polacy zgłosili miejscowej komendzie POW w Olkuszu,że 1 pułk ułanów przechodzi na służbę Ojczyznie-jako 1 Pułk Ułanów Ziemi Krakowskiej.Rozpoczęła się teraz usilna praca organizacyjna pułku i współpraca z POW w Olkuszu.Powracają szwadrony z Ukrainy,gromadzą się licznie ułani Polacy z innych pułków kawalerii austriackiej.Znaczną ilośc ściągnął ze sobą z 2 pułku ułanów austriackich-mjr.Henryk Brzezowski.W początkach XII 1918 roku przeniósł się pułk do Rakowic pod Krakowem,gdzie dowództwo objął płk.Kawecki,a po nim 14 I 1919 roku ppłk.Adam Kiciński.Duża ilośc ochotników i formowanie nowych szwadronów dawały takie wyniki,że pierwsze szwadrony bojowe pułku wyruszyły na front 18 I 1919r.Dnia 14 I 1919 roku pułk przemianowano na 8 pułk ułanów,a 19 IV 1919 roku otrzymał nazwę Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego.

Fot.odznak 1 pułku ułanów austriackich.

(2012/07/13 13:19)

zylkos


Kapral szwadronu ckm-8 pułku ułanów Żebracki Feliks ( 19 III 1896-29 V 1944 ),odznaczony srebrnym krzyżem VM za wojnę 1918-20, zglosił się do pułku w XII 1918 roku,wyróżnił się między innymi w bitwie pod Wernyhorodkiem 8 VI 1919r.

więcej:

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=zebracki+feliks&source=web&cd=1&ved=0CFUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnowyglinik.w.interii.pl%2FA%2Fnowy_glinik%2FZasluzeni_mieszkancy%2Ffeliks_zebracki.htm&ei=LgcAULT_OcrOsgbt4KWmBg&usg=AFQjCNFEVgxAJqZs7Sovucw5hDF08SoyJg

(2012/07/13 13:33)

zylkos


I jeszce do fotki z postu #46513,żeby nie robic powtórek,a gdzie widac zróznicowane umundurowanie pułku,a zwłaszcza podoficerów:napis na tablicy pamiątkowej:Grono podoficerów zawodowych 8-go pułku ułanów ks.Józefa Poniatowskiego,1922 rok.Fotografia w całości nr.7 i kilka innych:

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=1+pulk+ulanow+ziemi+krakowskiej&source=web&cd=9&ved=0CGMQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.brzostek.alpha.pl%2Fptk%2Fhistoria_8_pulku.php&ei=Jw0AUMfuEIvesgb1psmnBg&usg=AFQjCNH_AzXP6Op6PFTfew9xT4pEnrZm7A

(2012/07/13 13:58)

formoza58


Parę zdjęć pozyskanych z korespondencji oraz z Archiwum Allegro...W uzupełnieniu tomika w temacie trębaczy pułku.Pluton trębaczy w latach dwudziestych. (2012/07/13 15:38)

formoza58


Pluton trębaczy podczas defilady ulicami Krakowa w latach dwudziestych. (2012/07/13 15:40)

formoza58


Pluton trębaczy na terenie koszar pułku.Pierwsza połowa lat trzydziestych. (2012/07/13 15:42)

formoza58


Pluton trębaczy podczas postoju na manewrach letnich w pierwszej połowie lat trzydziestych. (2012/07/13 15:44)

formoza58


Fanfarzysta pułku z drugiej połowy lat trzydziestych.Widoczna "mitra" (monogram ks.Józefa Poniatowskiego) umieszczona na płomieniu fanfary. (2012/07/13 15:49)

formoza58


Kotlarz pułku podczas defilady w drugiej połowie lat trzydziestych.I w tym przypadku widoczne monogramy ks.Józia. (2012/07/13 15:52)

formoza58


Z allegro.Kopie monogramów ks.Józefa Poniatowskiego (zwane potocznie "mitrami"),umieszczane jw. oraz min. na naramiennikach kurtek mundurowych. (2012/07/13 15:55)

formoza58


Zawody pułkowe dla podoficerów.Rok 1934. (2012/07/14 10:02)