7 Pułk Ułanów WKKP postscriptum

/ 631 odpowiedzi / 541 zdjęć
formoza58


Poczet sztandarowy w szyku konnym z asystą. (2019/05/12 20:10)

smuga


(2019/05/22 23:10)

smuga


Kilka słów o Szefie Pułku,którym był (od 4 marca 1920) generał Kazimierz Sosnkowski.Zatwierdzenie tego faktu nastąpiło jednak dopiero  w końcu 1937 roku.Szefostwo pułku gen.Kazimierz Sosnkowski oficjalnie objął przy okazji kolejnego Święta Pułku,23 marca 1938 roku.Tego dnia Szef (zamiast dowódcy pułku) rozdawał dyplomy odznak pamiątkowych wybrańcom.Zniknęły również z naramienników cyfry "7",na korzyść monogramów "K.S"
Z Allegro.
Generał Kazimierz Sosnkowski...


nie mogł być bo jeszcze Belina żyl ,dopiero po smierci tegoz przyjąl Sosnowski Szefostwo:) (2019/05/22 23:15)

smuga


,,....DUMNI ŻE SZEF PIERWSZEJ BRYGADY TO NASZEGO PUŁKU SZEF.....'' (2019/05/22 23:46)

formoza58


Poczet sztandarowy pułku przy bramie wjazdowej do koszar. Widoczny dowódca pułku, ppłk. Julian Filipowicz. (2019/05/26 18:20)

formoza58


Z lata 1939 roku. (2019/05/28 00:52)