7 Pułk Strzelców Konnych. WKKP. postscriptum

/ 285 odpowiedzi / 268 zdjęć
formoza58


Z korespondencji.Migawki z pobytu pułku na Zaolziu... (2013/07/15 15:56)

formoza58


Pluton wartowniczy pod dowództwem plut.Mikołajczyka na ulicach Poznania. (2013/07/15 19:44)

formoza58


Korpus podoficerski pułku przed 1935 rokiem.Stoją od lewej: wachm.Topuszek,wachm.Jędrzejewski,st.wachm.Fiszer,wachm.Kozłowski,wachm.Wasilewski,st.wachm.Jazikowski,plut.Rybak,kpr.Węgrzyn.Siedzą od lewej: st.wachm.Wiśniewski,st.wachm.Reis,mjr.Mikpłajczyk,chor.Jazgar,st.wachm.Pospiech. (2013/07/16 13:08)

formoza58


Z archiwum Allegro.Podkuwanie koni w pułku w pierwszej połowie lat dwudziestych... (2013/07/16 13:26)

formoza58


Wielkanoc w 2 szwadronie.Stoi od lewej st.wachm.Badura i pisarz szwadronu,strzelec konny Korneszczuk. (2013/07/16 17:24)

formoza58


Z korespondencji...Ppor.Czesław Sibilski na ćwiczeniach w 1938 roku. (2013/07/16 17:25)

formoza58


Ppor.Czesław Sibilski otrzymuje dyplom z rąk dowódcy 17 P.Uł,ppłk.Ignacego Kowalczewskiego  podczas Święta Żołnierza w 1938 roku.We wrześniu 1939 roku był dowódca 2 plutonu w 3 szwadronie.Ranny 11 września pod Zbrożkową Wolą,odznaczony Krzyżem Walecznych. (2013/07/16 18:18)

formoza58


Por.Mieczysław Moszczeński i ppor. (w głębi) ppor.Cz.Sibilski.We wrzesniu 1939 roku por.Moszczeński był dowódcą 1 plutonu w 3 szwadronie.Ranny 11 września pod Zbrożkową Wolą,dołącza do pułku ze szpitala 19 września.Odznaczony Krzyżem Walecznych. (2013/07/16 18:22)

formoza58


St.wachm.Ksawery Pławski.We wrześniu 1939 roku był szefem szwadronu CKM.Poległ 21 września podczas nalotu niemieckiego lotnictwa na tereny CIWF na Bielanach.Odłamek oderwał Mu lewą część czaszki wraz z okiem.Pośmiertnie odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. (2013/07/16 19:21)

formoza58


Ppor.Franciszek Winiarz.We wrześniu 1939 roku dowódca 1 plutonu w 4 szwadronie.Ranny pod Zbrożkową Wolą 11 września.Zginął podczas ewakuacji szpitala.Pośmiertnie odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. (2013/07/16 19:55)

formoza58


Z korespondencji.Jeszcze jedno zdjęcie z pobytu pułku na Zaolziu. (2013/07/17 00:19)

formoza58


Z archiwum Allegro.Szwadron CKM pułku przed 1935 rokiem. (2013/07/17 00:30)

formoza58


Z NAC-u.Przysięga żołnierzy wyznania prawosławnego w poznaniu w drugiej połowie lat trzydziestych.Na pierwszym planie poczet sztandarowy i ułan 15 P.Ul,w głębi poczet sztandarowy 7PSK i strzelec konny. (2013/07/17 12:28)

formoza58


W czasie Kampanii Jesiennej 1939 pułk stracił w poległych:15 oficerów39 podoficerów4 podchorążych118 strzelców konnych
Rannych zostało:21 oficerów51 podoficerów17 podchorążych185 strzelców konnychPonadto padło 440 koni. (2013/07/17 12:55)

formoza58


Niemcy stracili w walkach z pułkiem:ok. 445 zabitych35 jeńców3 działa40 czołgów i samochodów pancernych17 granatników37 ciężkich karabinów maszynowych25 recznych karabinów maszynowych43 samochodów12 koni. (2013/07/17 12:58)

formoza58


Mogiły strzelców konnych pułku na Cmentarzu Wojennym w Granicy... (2013/07/18 10:18)

formoza58


Starszy wachmistrz Jan Sobik.We wrześniu 1939 roku szef szwadronu gospodarczego,odznaczony Krzyżem Walecznych.W czasie okupacji w konspiracji.Aresztowany przez Niemców 4 lipca 1940 roku.Śziety toporem 15 lipca 1942 roku we Wrocławiu. (2013/07/18 13:26)

formoza58


Starszy wachmistrz Jan Kromolicki.We wrześniu szef 2 szwadronu,odznaczony Krzyżem Walecznych.Zięć st.wachm.Jana Sobika.Podczas okupacji aresztowany pod zarzutem działalnosci konspiracyjnej 4 lipca 1940 roku.Zmarł w obozie koncentracyjnym w Mauthausen w kwietniu 1943 roku. (2013/07/18 14:03)

formoza58


Podoficerowie pułku. (2013/07/19 10:19)

formoza58


Z archiwum Allegro.Szwadron CKM.Lata trzydzieste. (2013/07/19 10:21)