7 Pułk Strzelców Konnych. WKKP. postscriptum

/ 285 odpowiedzi / 268 zdjęć
formoza58


Powrót pułku do koszar po defiladzie podczas nieustalonej uroczystości przed 1935 rokiem.Widoczny pierwszy, "wielkopolskiego wzoru" sztandar pułku. (2013/07/10 20:21)

formoza58


Z NAC-u.Przysięga strzelców konnych w 1932 roku. (2013/07/11 00:13)

formoza58


Pułk podczas uroczystości związanych z imieninami marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu,19 marca 1930 roku.Od prawej widoczny poczet sztandarowy pułku ze starym sztandarem. (2013/07/11 09:02)

formoza58


Płk.Włodzimierz Kownacki.Długoletni dowódca pułku,tuż przed wojną zdał dowództwo płk.Stanisławowi Królickiemu... (2013/07/11 09:37)

formoza58


Oficerowie pułku w drugiej połowie lat trzydziestych.Widoczni od lewej:ppor.Jerzy Grądzki (ranny we wrześniu),por.Kazimierz Moszczeński (ranny we wrześniu),ppor.Zygmunt Faleński (poległ we wrzesniu),rtm.Zbigniew Szacherski (ciężko ranny we wrześniu),ppor.Franciszek Winiarz (poległ we wrześniu),por.Edward Groniowski (poległ we wrześniu),ppor.Czesław Sibilski (ranny we wrześniu). (2013/07/11 12:33)

formoza58


Z korespondencji.Oficerowie podczas brygadowych zawodów konnych w drugiej połowie lat trzydziestych... (2013/07/11 16:31)

formoza58


Z korespondencji.Uroczysty obiad z okazji Święta Pułku w 1935 roku.Pierwszy od lewej ks.Kruczek,trzeci dowódca pułku,płk.Kownacki. (2013/07/12 00:28)

formoza58


Pułkowy pluton kolarzy w drugiej połowie lat trzydziestych. (2013/07/12 00:29)

formoza58


Trzy "odsłony" płk.Stanisława Królickiego,wszystkie z czasów kiedy dowodził 1 Pułkiem Strzelców Konnych... (2013/07/12 00:31)

formoza58


Z mojego zbiorku...Defilada pułku ulicami Poznania podczas obchodów rocznicy Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja w 1937 roku... (2013/07/12 16:24)

formoza58


Z archiwum Allegro...Jeden ze szwadronów pułku w 1924 roku.Strzelcy jeszcze w standardowych w tym okresie oliwkowych otokach na rogatywkach... (2013/07/12 16:27)

formoza58


Pluton wartowniczy pułku powraca do koszar po skończonej służbie.Pierwsza połowa lat trzydziestych. (2013/07/12 16:30)

formoza58


Znalezione w necie.Strzelec konny pułku podczas toalety na manewrach. (2013/07/12 16:31)

formoza58


Strzelcy ze szwadronu CKM. (2013/07/12 16:33)

formoza58


Oficerowie pułku z oficerami innych pułków Brygady Kawalerii "Poznań".Pierwsza połowa lat trzydziestych. (2013/07/12 16:36)

formoza58


Z NAC-u.Defilada pułku ulicami Poznania 3 maja 1929 roku. (2013/07/12 16:38)

formoza58


Z korespondencji.Migawki z defilady pułku podczas obchodów Dnia Żołnierza w Szamotułach,15 sierpnia 1938 roku.Na czele pluton trębaczy,w głębi poczet sztandarowy i pierwszy szwadron... (2013/07/12 16:44)