62 Pułk Piechoty.

/ 55 odpowiedzi / 50 zdjęć
Pułk stacjonował w Bydgoszczy i wchodził w skład 15 Dywizji Piechoty.Odznaka pamiątkowa pułku w wersji oficerskiej.

formoza58


Z NAC-u.Pułk na dziedzińcu zamku wawelskiego w 1937 roku. (2014/12/20 15:46)

formoza58


Z archiwum Allegro... (2014/12/20 15:47)

formoza58


Z korespondencji.Warta honorowa żolnierzy pułku przy trybunie podczas regat w Bydgoszczy w 1927 roku. (2014/12/20 15:49)

formoza58


Z archiwum Allegro... (2014/12/20 15:50)

formoza58


Z korespondencji.Defilada pułku w Bydgoszczy,w 1937 roku. (2014/12/20 15:51)

formoza58


Z archiwum allegro.Żeton pułkowej spółdzielni spożywczej. (2014/12/20 16:04)

formoza58


Z archiwum Allegro... (2015/01/03 19:57)

formoza58


Z NAC-u.Pomnik Poleglych na terenie koszar pułku. (2015/01/03 19:58)

formoza58


Z archiwum allegro.Płk.Grabowski. (2015/01/04 18:42)

formoza58


Z korespondencji.Orkiestra pułkowa w przemarszu w drugiej polowie lat trzydziestych. (2015/01/13 19:12)

formoza58


Z korespondencji...Orkiestra pułkowa na muszli koncertowej w latach trzydziestych. (2015/01/14 10:40)

formoza58


Z korespondencji.Kotły orkiestry pułkowej na wózku ciągniętym przez kucyka.Lata trzydzieste. (2015/01/14 15:59)

formoza58


Sztandar pułku... (2015/01/14 23:32)

formoza58


Z korespondencji.Orkiestra pułku podczas manewrów letnich w latach trzydziestych. (2015/01/15 17:34)