60 Pułk Piechoty.

/ 18 odpowiedzi / 17 zdjęć
60 Pułk Piechoty Wielkopolskiej stacjonował w Ostrowcu Wielkopolskim i wchodził w skład 25 Dywizji Piechoty.Odznaka pamiątkowa pułku w wersji oficerskiej.

formoza58


Współczesny wygląd bramy wjazdowej do koszar pułku. (2014/12/29 13:36)

zylkos


płk.Kazimierz Walczak-dca 60 pp w latach 1929-1938. (2014/12/29 19:25)

zylkos


Wręczenie nowego sztandaru 60-mu pp przez Pana Prezydenta RP-Ignacego Mościckiego-27 V 1928r. (2014/12/29 19:29)

zylkos


Dekoracja Krzyżem Zasługi i Medalem za ratowanie ginących przez dcę O.K.VII-60-ty pp. (2014/12/29 19:31)

zylkos


Dekoracja Krzyżem Zasługi i Medalem za ratowanie ginących przez dcę O.K.VII-60-ty pp. (2014/12/29 19:33)

formoza58


Z archiwum aukcyjnego.Żeton pułkowej spółdzielni spozywczej. (2015/01/08 16:42)

formoza58


Z archiwum Allegro. (2015/04/30 10:54)

formoza58


Oficerowie pułku w drugiej połowie lat trzydziestych. (2015/05/06 11:08)

formoza58


Dowódca pułku,ppłk. Marian Frydrych.Poległ we wrześniu 1939 roku.Spoczywa na warszawskich Powązkach Wojskowych. (2015/05/17 22:49)

formoza58


Z Allegro.Przed pułkową wartownią... (2016/04/02 10:59)

formoza58


Z korespondencji. (2016/07/07 14:51)