6 Pułk Ułanów WKKP postscriptum

/ 225 odpowiedzi / 188 zdjęć
formoza58


Ułan pułku z rodziną przed 1935 rokiem. (2014/10/16 13:18)

formoza58


Z archiwum Allegro... (2014/10/16 13:19)

formoza58


Z albumu jednego z wachmistrzów pułku... (2014/10/16 13:39)

formoza58


Wspomiany wachmistrz ( w środku) jeszcze jako kapral z kolegami w latach dwudziestych. (2014/10/16 13:40)

formoza58


Podoficerowie pułku podczas pracy na kopcu na Sowińcu w drugiej polowie lat trzydziestych. (2014/10/16 13:41)

formoza58


Święto Pułku w drugiej połowie lat trzydziestych...Wyżsi dostojnicy kościelni w towarzystwie dowódcy pułku,płk. Stefana Liszki wchodzą na teren koszar. (2014/10/16 13:43)

formoza58


Wychodzi na to,że podoficer pułku dekoruje dowódcę pułku...No tak,tylko jaką odznaką ? (2014/10/16 13:45)

formoza58


Podoficerowie pułku z gośćmi z innych pułków Podolskiej Brygady Kawalerii. (2014/10/16 19:42)

formoza58


Podoficerowie pułku. (2014/10/17 00:23)

formoza58


Weterani pułku podczas uroczystego obiadu w krytej ujeżdżalni. (2014/10/17 11:24)

formoza58


Zawody konne na terenie koszar pułku w Stanisławowie w latach trzydziestych... (2014/10/19 15:54)

formoza58


Z korespondencji.Oficerowie pułku przed 1935 rokiem. (2014/10/21 00:13)

formoza58


Z Allegro.Kieliszeczek (6 cm wysokości) pamiątka pułkowego "Hubertusa"...Orginał czy nowa wytwórczość,oto jest pytanie ?... (2014/11/15 11:19)