6 Pułk Ułanów WKKP postscriptum

/ 225 odpowiedzi / 188 zdjęć
formoza58


I jeszcze z archiwum Allegro.Oficer pułku w rozmowie z majorem na terenie koszar. (2012/06/20 22:05)

formoza58


tablica mundurowa z "kultowego dzieła" H.Smacznego,przedstawiająca sylwetki ułana i oficera pułku w drugiej połowie lat trzydziestych.Coby nie powiedzieć,to na "Księdze Kawalerii Polskiej" (kiedy się ona ukazała) wiele osób zainteresowało się tematem. W myśl powiedzenia "Jak się nie ma co się lubi,to się lubi co się ma";-) (2012/06/21 08:42)

formoza58


Z mojego zbiorku.Reprodukcja obrazu Edwarda Mesjasza przedstawiającego Ułanów Kaniowskich w boju pod Uniejowem. (2012/06/21 08:45)

formoza58


Tablica pamiątkowa na ścianie kościoła w Uniejowie,z nazwiskami min. ułanów pułku,poległych w walkach w dniach od 7-10 września 1939 roku. (2012/06/21 08:48)

formoza58


Mogiły ułanów pułku,poległych podczas przebijania do Warszawy.Cmentarz w Kiełpinie. (2012/06/21 08:50)

formoza58


Z archiwum Allegro.Oficer pułku spaceruje zimową porą po terenie koszar. (2012/06/26 13:06)

formoza58


Koszary pułku współcześnie,uchwycone przez bramę główną. (2012/06/26 13:08)

formoza58


Mapa Stanisławowa z zaznaczonymi kompleksami koszarowymi jednostek tutaj stacjonujących.Niestety było ich kilka,więc może ktoś się orientuje w którym miejscu stał garnizonem 6 Pułk Ułanów ? (2012/06/26 13:13)

zylkos


Koszary,Stanisławów ulica Legionów. (2012/06/26 17:16)

zylkos


Co do ulicy Legionów,to chyba wątpliwe:

Władze wojskowe:
 • D-two II dywizji piechoty, Kamińskiego 11, d-ca: gen. bryg., Łukowski
 • D-two 6 Brygady Kawalerii, Legionów, d-ca płk Plisowski
 • Dowództwo Garnizonu, Kamińskiego 11, komendant ppłk pilot Kieżuń
 • Sąd wojskowy, ul .Kamińskiego 11
 • Pluton żan .ul. Gołuchowskiego
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień, ul. Koszarowa
 • Szpital Wojskowy, pl. Trynitarski
 • Kierownictwo Intendentury, ul. Sapieżyńska 86
 • Wojskowe Więzienie Karne, Dąbrowa
 • Wojskowy Wydział Kolejowy 9 (Dyr. Kolejowa)
 • Rejonowy Zakład Gospodarczy, pl. Trynitarski
 • Zakład Amunicyjny, Jamnica

I dalej:

Formacje stacjonowane w Stanisławowie:
 • 6. p. ul. Gołuchowskiego
 • 6. d.a.k. ul. Legionów
 • 11. p.a.p. ul. Bilińskiego
 • 48. p.p, ul.3-go Maja i Bema

Czy 6 p -to 6 pułk ułanów???

(2012/06/26 19:40)

zylkos


Mapa z opisem:stanisławów.net. (2012/06/26 19:47)

zylkos


Czyli jednak ulica Legionów i wszystko jasne....... (2012/06/26 19:49)

formoza58


Dzięki,Arturze,wszystko jasne....Z ostatniej mapki widać,że Ułani Kaniowscy sąsiadowali przez ulicę z Jej Królewską Mością Artylerii Konnej Dywizjonem Szóstym ;-) Razem w pokoju,razem w boju. (2012/06/26 21:54)

formoza58


Młody podporucznik pułku w otoczeniu pięknych pań.Druga połowa lat trzydziestych. (2012/06/27 11:34)

formoza58


Z wymiany korespondencyjnej.Ułani pułku w stanisławowskim atelier... (2012/06/27 11:37)

formoza58


...przeważają szable francuskie wz.22,używane w pułku w latach dwudziestych i początku lat trzydziestych... (2012/06/27 11:40)

formoza58


...jest i jedna szabla wz.21 . (2012/06/27 11:41)

edward1949
Z wymiany korespondencyjnej.Ułani pułku w stanisławowskim atelier...
witam.Mam pytanie czy były jakieś przepisy mówiące o trzymaniu szabli przy prezentacji na zdjęciu.Nie mówię o musztrze szablą. (2012/06/27 13:04)

Kowalinho


:-D

Nie, to tylko kwestia pojmowania fasonu i wyczucia estetyki, również fotografa. :-)

(2012/06/27 14:46)

formoza58


Kiedyś chyba poruszyłeś,Edwardzie,przy okazji jakieś identyfikacji tę sprawę.O ile mi wiadomo,nie było takowego.I trudno się chłopakom dziwić.W atelier obowiązywał luz,swoboda każdy robiąc foto,myslał o swej rodzinie lub dziewczynie,którzy dostaną zdjęcie.A na zdjęciu...Swoboda i luz,odbiegająca często od regulaminów. (2012/06/27 14:52)

formoza58


Takie małe sprostowanie,dotyczące zdjęcia zamieszczonego na stronie 50 tomiku,przedstawiającego wg.opisu "ppor.rez.Z.Godonia".Jest to rtm. (póżniejszy) Zygmunt GODYŃ,długoletni redaktor naczelny londyńskiego "Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej". (2012/06/27 15:10)

formoza58


A zatrzymując się przy sylwetce rtm.Zygmunta Godynia,to niewiele osób wie,że był również poetą,ot choćby jeden z przykładów Jego twrczości.Przytaczam jeden wiersz z mojego zbiorku, z dedykacją dla oficera 12 pułku Ułanów Podolskich,rtm.Antoniego Kropielnickiego :Na życzenie kolegi-ułana,mjra A.J.Kropielnickiego,przesyłam powyższy wiersz w dowód szczerej przyjażniZygmunt Godyń,rtm"
                                      ECHO
Od stepów Humania wytryśli szwadronemI mijali zbieg traktów-tam-u Bożej Męki,Wesołym wzrokiem biegli ku polom zielonym,Wiatr szarpał im proporce i rwał ich piosenki.
Na ulicy stał chłopczyk i patrzył jak we śnie,Gdy niknęli za wzgórkiem w zachodzącej zorzy.Nagle szepnął: To oni!...Co raz rankiem,wcześnie,Przyjechali do niego...To jego sen ożył.
Nie umiał malec nazwać,jaką broń trzymali,Jakiej barwy wyłogi i jakie odzienie...Wszystko-wraz z ich piosenką,dżwiękiem kopyt,stali,Zlało się w jeden akord,w jedno cudne pienie.
Potem lata minęły...Aż raz wyszedł z chaty-I stąd wiatr niósł ich echa pobieżał z przejęciem.Z łuną w oczach nałożył ułańskie rabaty,Te,co wyśnił w kołysce,co widział dziecięciem.
Jechał,śpiewał w gromadzie: o koniku bułanym-I o krasnym ułanie,co padł na wojence.Śmiał się w sady kwitnące ku licom rumianym,Wiatr pieścił mu proporzec i wtórzył piosence.
Wtem przyszła czarna chmura od zachodniej strony,Więc popędził z innymi nad samą granicę...Gryzł i szarpał bezsilnie najeżdżców zagony,Aż stracił konia-druha,zakopał szablicę-
I opuścił swą ziemię z garstką braci-ułanów,By nowy oręż walki pochwycić do ręki...Tylko gdy wicher szumi wśród obcych mu łanów,Niesie wciąż- szum proporców-i echa piosenki. (2012/06/27 15:34)

formoza58


Nie odmówiłem sobie zamieścić zdjęcia obrazu Edwarda Mesjasza pt."Po walce"...Ten koń kawaleryjski pędzący przez rżysko,z pustą pochwą szabli pod tybinką,bez zgubionego w boju ułana,jakoś mi sentymentalnie pasował do ww. wersów wiersza... (2012/06/27 15:39)

formoza58


Z "Teki szczerbatego Stasia". (2012/06/27 20:20)