6 Pułk Strzelców Konnych. WKKP. postscriptum

/ 184 odpowiedzi / 154 zdjęć
Coraz bliżej do końca WKKP...A swoją drogą będzie mi brakowało co dwutygodniowego porannego "ataku" na moją teczkę w kiosku ;-)Odznaka pamiątkowa pułku w wersji oficerskiej z zakładu grawerskiego Panasiuka.

formoza58


I jeszcze inne odznaki w wersji oficerskiej z nieustalonych zakładów grawerskich... (2013/06/26 11:28)

formoza58


Z archiwum Allegro...Oficerowie pułku przed budynkiem dowództwa w drugiej połowie lat trzydziestych. (2013/06/26 11:30)

formoza58Warta "pod bronią" przed wartownią pułku w drugiej połowie lat trzydziestych. (2013/06/26 11:32)

formoza58


Strzelec konny przed budynkiem krytej ujeżdżalni przed 1935 rokiem. (2013/06/26 11:33)

formoza58


Grupa strzelców konnych na placu ćwiczeń.W głębi widoczny budynek koszar.Lata trzydzieste. (2013/06/26 11:35)

formoza58


I w dalszym ciągu z Archiwum Allegro... (2013/06/26 12:02)

formoza58


...por.Kazimierz Branicki ze swoją "maskotką".Rok 1933. (2013/06/26 12:05)

formoza58


W okresie międzywojennym pułk dosiadał koni następujących maści:
1 szwadron- skaro-gniade2 szwadron- gniade ze strzałkami i pęcinami białymi3 szwadron- gniade z łysinami i białymi nogami4 szwadron- gniade i skaro-gniadepluton łącznosci- siwepluton trębaczy- siwe. (2013/06/26 12:09)

formoza58


Z mojego zbiorku.Sztandar pułku na postoju podczas ćwiczeń letnich w pierwszej połowie lat trzydziestych. (2013/06/26 12:11)

formoza58


Poczet sztandarowy podczas przysięgi nowego rocznika przed 1935 rokiem... (2013/06/26 12:13)

formoza58


...i podczas pożegnania rezerwistów pułku.W głębi widoczne od prawej kryta ujeżdżalnia i budynek koszar. (2013/06/26 12:14)

formoza58


Z IPMS.Pluton łączności przed 1935 rokiem. (2013/06/26 12:15)

formoza58


Z korespondencji.Szkoła podoficerska pułku.Rok 1935. (2013/06/26 12:17)

formoza58


Z archiwum Allegro.Szkoła podoficerska pułku na wycieczce na Wawelu w Krakowie.Lata trzydzieste. (2013/06/26 12:19)

formoza58


Ze starej pocztówki.Koszary austriackiego 15 Regimentu Dragonów,które w latach międzywojennych były miejscem kwaterowania pułku. (2013/06/26 12:23)

formoza58


Z Ebaya.Koszary pułku po zajęciu przez Niemców... (2013/06/26 12:26)

formoza58


Pozyskane w korespondencji.Współczesny wygląd budynku koszar pułku... (2013/06/26 12:28)

formoza58


...i krytej ujeżdżalni. (2013/06/26 12:28)

formoza58


Z archiwum Allegro...Destrukt odznaki pamiątkowej pułku w wersji dla szeregowych. (2013/06/26 12:41)

formoza58


Defilada pułku w szyku rozwiniętym w roku 1935. (2013/06/26 12:42)