6 Pułk Piechoty Legionów.

/ 36 odpowiedzi / 30 zdjęć
14Jazlowiak


to 76 PP uroczystość w Zelowie. (2015/01/28 17:20)

14Jazlowiak


To 55 PP widoczni gen Konarzewski na koniu i gen Sosnkowski, odznaczenie sztandaru krzyżem Virtutii. (2015/01/28 17:21)

14Jazlowiak


76 PP Zelów, Rydz Śmigły za Marszałkiem. (2015/01/28 17:22)

formoza58


Na aukcji były opisane jako 6PP.Leg....To ostatecznie który z dwóch kolejnych wymienionych pułków? (2015/01/28 18:24)

14Jazlowiak


To nie 6 PPleg . 3 fotografie z 76 PP i jedna 55 PP.Na 10000%. (2015/01/28 20:44)

formoza58


Z archiwum Allegro. (2015/05/12 12:50)

formoza58


Z archiwum Allegro. (2019/09/13 10:13)

formoza58


Z archiwum Allegro. (2019/09/21 13:47)