58 Pułk Piechoty.

/ 46 odpowiedzi / 45 zdjęć
formoza58


Z NAC-u.Defilada pułku w 1935 roku. (2015/02/22 20:01)

formoza58


Ze spaceru po warszawskich Powązkach Wojskowych...Miejsce Wiecznego Spoczynku podoficera pułku,poległego w bratobójczych walkach,w maju 1926 roku... (2015/04/06 20:44)

formoza58


Pułk w marszu podczas manewrów letnich w latach trzydziestych. (2015/05/17 22:53)

formoza58


Z archiwum allegro. (2015/08/16 17:56)

formoza58


Rozdanie świadectw ukończenia pułkowej szkoły podoficerskiej w 1933 roku. (2016/07/07 14:55)

formoza58


Przysięga w latach dwudziestych. (2019/08/13 10:08)