58 Pułk Piechoty.

/ 47 odpowiedzi / 46 zdjęć
Pułk stacjonował w Poznaniu i wchodził w skład wielkopolskiej 14 Dywizji Piechoty.Za męstwo wykazane w walkach w latach 1919-1920 sztandar pułku był dekorowany Krzyzem Srebrnym Vieruti Militari.Odznaka pamiątkowa pułku w wersji oficerskiej.

formoza58


Sztandar przepisowy... (2014/12/25 14:36)

formoza58


Z NAC-u.Sztandar pułkowy w różnych sytuacjach i podczas uroczystości w okresię międzywojnia... (2014/12/25 14:38)

formoza58


Z archiwum Allegro.Orkiestra pułkowa podczas wystąpień w okresie międzywojnia... (2014/12/25 14:41)

formoza58


Z archiwum Allegro.Dywizyjny kurs podchorążych rezerwy przy pułku,w latach trzydziestych. (2014/12/25 14:44)

formoza58


ZNac-u.Defilada pułku w rocznicę Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja,w drugiej połowie lat trzydziestych. (2014/12/25 14:45)

formoza58


Z korespondencji...Ze Święta Pułku w latach dwudziestych (?)...Poczet sztandarowy podczas mszy polowej. (2014/12/25 14:48)

formoza58


Defilada pulku przed Prezydentem RP,Ignacym Mościckim z okazji poświęcenia i wręczenia sztandaru pułkowi,w Biedrusku,w dniu 19 maja 1929 roku. (2014/12/25 14:51)

formoza58


Z NAC-u...Biskup Hlond przed frontem kompanii honorowej pułku,przed wyjazdem do Rzymu,w 1937 roku.Pierwszy od prawej dowódca 14 DP,gen.Wład. (2014/12/25 21:22)

formoza58


Z archiwum Allegro.Dywizyjny kurs podchorążych przy pułku w 1938 roku. (2014/12/26 00:18)

formoza58


Znalezione w necie.Wyjątkowo piękny dyplom odznaki pamiątkowej pułku. (2014/12/26 00:21)

formoza58


Z NAC-uDefilada podczas Święta Pułku w pierwszej połowie lat trzydziestych. (2014/12/26 00:23)

formoza58


Z Allegro.Ciekawy dokument z przedednia wojny. (2014/12/26 20:15)

formoza58


Przysięga strzelców młodego rocznika,w drugiej połowie lat trzydziestych. (2014/12/26 23:48)

formoza58


Z korespondencji.Powrót z manewrów letnich w 1938 roku. (2014/12/27 10:55)

formoza58


Z archiwum Allegro. (2014/12/27 17:30)

formoza58


Z archiwum Allegro. (2015/01/14 23:35)

Komski


Świetne. Wcześniej na to nie trafiłem. (2015/01/15 11:40)