54 Pułk Piechoty.

/ 20 odpowiedzi / 15 zdjęć
54 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych stacjonował w Tarnopolu i wchodził w skład 12 Dywizji Piechoty.Odznaka pamiątkowa pułku w wersji oficerskiej.

formoza58


Z uroczystości wręczenia sztandaru pułkowi przez marszałka Józefa Piłsudskiego. (2014/12/29 13:39)

formoza58


Sztandar pułku w rękach niemieckich. (2014/12/29 13:40)

formoza58


Sztandar pułku... (2015/01/01 17:52)

formoza58


Współczesny wygląd koszar pułku. (2015/01/23 16:56)

formoza58


Grób oficera pułku,zmarłego w okresie międzywojnia... (2015/01/25 20:10)

zylkos


Lepsza jakościowo:ORIG. FOTO, PRESSEFOTO, POLEN, FAHNE, STANDARTE, BEUTE. (2015/03/06 23:45)

Russe


Dzień dobry! Mnie wołają Maksym, ja wykładowca historii z Moskwy. Bardzo interesuję się losem pułkownika 54-го pułku Верстаковского Ивана Викентьевича (Werstakowski Jan), ponieważ on walczył w Francji w składzie 1-й Szczególnej piechoty brygady. On urodził się 1/13 kwietnia 1868 r., z chłopów Grodna guberni, katolik. Uczył się w Wilno piechocie szkole. Służył w armii Hallera. Na 1.06.1921 dowodził zapasowym batalionem 54-го pułku. Proszę pomocy o jego losie po 1917/1918 гг. Że z nim stanęło dalsze? To on jest pochowany na Антокольском cmentarz w Wilnie? Zawczasu dziękuje! :))) Przepraszam za mój polski !!!! :))) Może odpowiedzieć po francusku lub po rosyjsku... :))) z szacunkiem Maksym Здравствуйте! Меня зовут Максим, я преподаватель истории из Москвы. Я очень интересуюсь судьбой полковника 54-го полка Верстаковского Ивана Викентьевича (Werstakowski Jan), поскольку он воевал во Франции в составе 1-й Особой пехотной бригады. Он родился 1/13 апреля 1868 г., из крестьян Гродненской губернии, католик. Учился в Виленском пехотном училище. Служил в армии Халлера. На 1.06.1921 командовал запасным батальоном 54-го полка. Прошу помощи о его судьбе после 1917/1918 гг. Что с ним стало дальше? Это он похоронен на Антокольском кладбище в Вильнюсе? Заранее спасибо! :))) с уважением Максим (2018/09/01 17:16)

Russe


Dzień dobry! Mnie wołają Maksym, ja wykładowca historii z Moskwy. Bardzo interesuję się losem pułkownika 54-го pułku Верстаковского Ивана Викентьевича (Werstakowski Jan), ponieważ on walczył w Francji w składzie 1-й Szczególnej piechoty brygady. On urodził się 1/13 kwietnia 1868 r., z chłopów Grodna guberni, katolik. Uczył się w Wilno piechocie szkole. Służył w armii Hallera. Na 1.06.1921 dowodził zapasowym batalionem 54-го pułku. Proszę pomocy o jego losie po 1917/1918 гг. Że z nim stanęło dalsze? To on jest pochowany na Антокольском cmentarz w Wilnie? Zawczasu dziękuje! :))) Przepraszam za mój polski !!!! :))) Może odpowiedzieć po francusku lub po rosyjsku... :))) z szacunkiem Maksym Здравствуйте! Меня зовут Максим, я преподаватель истории из Москвы. Я очень интересуюсь судьбой полковника 54-го полка Верстаковского Ивана Викентьевича (Werstakowski Jan), поскольку он воевал во Франции в составе 1-й Особой пехотной бригады. Он родился 1/13 апреля 1868 г., из крестьян Гродненской губернии, католик. Учился в Виленском пехотном училище. Служил в армии Халлера. На 1.06.1921 командовал запасным батальоном 54-го полка. Прошу помощи о его судьбе после 1917/1918 гг. Что с ним стало дальше? Это он похоронен на Антокольском кладбище в Вильнюсе? Заранее спасибо! :))) с уважением Максим (2018/09/01 17:17)

Kris A


Pułkownik Jan Werstakowski *) – dowódca 38 Batalionu Celnego (później: Straż Graniczna) w Kamionkach w okresie VII – X 1922, odszedł na emeryturę **) . Jeśli dożył 66 lat to zmarł w 1934 r. Rzadkie nazwisko, więc myślę, że to on jest pochowany na Antokolu. Полковник Ян Верстаковский *) - командир 38-го таможенного батальона (позже - пoграничная охрана) в Камиoньки в период с июля по октябрь 1922 года, позже пенсионер**). Если он прожил 66 лет, он умер в 1934 году. Редкая фамилия. Я думаю, что это он похоронен в Антоколе. *) Teresa Prengel-Boczkowska. Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego „Bataliony Celne”. , 2009. Szczecin: Archiwum Straży Granicznej. **) Rozkazy organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej 1922−1923 → Archiwum Straży Granicznej. Szczecin. (2018/09/03 18:28)

Russe


Dziękuję bardzo ! :)) (2018/09/04 09:18)

Russe


Dziękuję bardzo ! :)) (2018/09/04 09:18)

formoza58


Z archiwum Allegro. (2019/04/03 01:00)

formoza58


Z archiwum Allegro. (2019/07/08 14:35)

formoza58


Oficerowie pułku. (2019/07/20 17:55)

formoza58


Z 1933 roku... (2019/07/21 14:22)

formoza58


Z 1934 roku... (2019/08/08 10:41)