5 Pułk Ułanów WKKP postscriptum

/ 198 odpowiedzi / 176 zdjęć
formoza58


Od prawej widoczny jest chyba klasztor Bernardynów,w którego murach bronił się w 1831 batalion Czwartaków. (2012/07/20 19:02)

formoza58


Alfabetyczny spis oficerów w barwach pułku reprezentujących na zawodach krajowych i zagranicznych w okresie 1921- 1939 :
Por.Ciepiela Bronisław.Uczestnik "Militari" w 1934 roku.Ppor.Dunin Józef.Uczestnik rajdu (1927,28).Mjr.dypl.Dunin Żuchowski Włodzimierz.W 1939 dowódca 8P.Uł.Zamordowany w 1940 przez Sowietów.Uczestnik rajdu w 1925 roku i "Militari" w 1925.Rtm.Eizerman Stanisław.Uczestnik rajdu w 1927 roku.Por.Ertman Witold.Uczestnik "Militari" (1926,31).Por.Florkowski.Uczestnik zawodów a Grudziądzu w 1925 roku.Por.Korpacki.Uczestnik zawodów w Grudziądzu w 1926 roku.Rtm.Kośmiński Mieczysław.Uczestnik rajdu w 1927 roku.Por.Piotrowski Zbigniew.Uczestnik zawodów w Warszawie w 1932 roku.Rtm.Porzycki.Uczestnik rajdu w 1927 roku.Rtm.Rodziewicz Franciszek.Uczestnik rajdu w 1927 roku.Por.Rozmuszcz Stanisław.Uczestnik "Militari" (1925,26,31,34).Por.Sroczynski Jan.Uczestnik "Militari" (1925,26) , w Grudziądzu (1927,29,30,31,33),Gdyni (1928,30,31),Poznaniu (1929) i Gnieżnie (1930).Por.Suchcicki Jan.Uczestnik zawodów w Warszawie (1928),"Militari" (1927,34) i Toruniu (1932).Por.Suchecki Władysław.Uczestnik zawodów w Łucku w 1925 roku.Por.Szempliński Ryszard.Uczestnik "Militari" (1931,34).Por.Taczanowski Janusz.Uczestnik rajdu (1927,28). (2012/07/31 10:36)

formoza58


W pułku dosiadano jednolicie koni gniadych.Wyjątek stanowiły stanowiły plutony łączności i trębaczy.Z mojego zbiorku.Sekcja plutonu łączności podczas zajęć w pierwszej połowie lat trzydziestych. (2012/08/06 16:04)

formoza58


Z archiwum Allegro.Grupa ułanów pułku przed 1935 rokiem.W rekach szble francuskie wz.22 z obciętymi kabłąkami,niektórzy w kożuszkach.Myślałem,że takie mieli tylko strzelcy konni  z Żółkwi ;-) (2012/11/26 18:35)

formoza58


Z Allegro.Ślubne zdjęcie Ułana Zasławskiego. (2012/12/20 15:56)

formoza58


Z korespondencji.Poczet sztandarowy pułku w szyku konnym z asysta podczas defilady 2 Dywizji Kawalerii w dniach Zjazdu Polonii w 1934 roku w Warszawie. (2013/02/05 16:52)

zylkos


Edward Baranowicz urodził się 28 maja 1885, w majątku Dorohowo w rodzinie Fabiana i Anny z Pruszewskich. W czasie I wojny światowej walczył w szeregach II Korp.pol. Następnie w Wojsku Polskim, wziął udział w wojnie z bolszewikami. 1 czerwca 1921 w stopniu rotmistrza pełnił służbę w 5 Pułku Ułanów Zasławskich.Dnia 3 maja 1922 został zweryfikowany w stopniu majora ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 i 82. lokatą w korpusie oficerów jazdy. W 1923 dowodził II dywizjonem macierzystego pułku w Ostrołęce. Od następnego roku pełnił obowiązki, a później został zatwierdzony na stanowisku zastępcy dowódcy 5 pułku ułanów w Ostrołęce. Na tym stanowisku 23 stycznia 1928 awansował na podpułkownika ze starszeństwem z 1 stycznia 1928 i 8. lokatą w korpusie oficerów kawalerii. Od 1929 był rejonowym inspektorem koni w Rzeszowie, a od 1932 w Gródku Jagiellońskim. Z dniem 31 maja 1933, po ukończeniu 48 lat, został przeniesiony w stan spoczynku. Mieszkał w Dorohowie. W 1934 pozostawał na ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień w Nowogródku. Posiadał przydział mobilizacyjny do Oficerskiej Kadry Okręgowej Nr IX i był „przewidziany do użycia w czasie wojny”.

W czasie kampanii wrześniowej 1939 został ranny w Brzesciu i dostał się do sowieckiej niewoli. Przebywał w obozie w Kozielsku. Wiosną- W IV1940 roku został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu i tam pogrzebany. Od 28 lipca 2000 spoczywa na tamtejszym cmentarzu wojskowym.

Postanowieniem nr 112-48-07 Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 5 października 2007 został mianowany pośmiertnie do stopnia generała brygady. Awans został ogłoszony 9 listopada 2007 w Warszawie., w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.-za wikipedia org.

(2013/04/18 11:14)

formoza58


Z Allegro.Dwie fotki z przemarszu pułku ulicami Warszawy w pierwszej połowie lat trzydziestych... (2013/05/16 13:52)

formoza58


Ze starej prasy...por.Zygmunt Ertman na "Londonie" zdobywa I miejsce w konkursie indywidualnym na Militari na Siekierkach w warszawie w 1926 roku..Dodać należy,że ekipa pułku zdobyła tam drużynowo I miejsce. (2013/07/27 19:19)

formoza58


Pod buńczukiem dowódcy pułku w 1920 roku.Stoją od lewej: ppor.Józef Staft (adiutant pułku),mjr.Konstanty Dzieduszycki (zastępca dowódcy pułku),płk.Stanisław Sochaczewski (dowódca pułku,póżniejszy generał),mjr. francuski Laclerc,por.Franciszek Rodziewicz (dowódca 1 szwadronu),oraz ulani z pocztu dowódcy pułku.Zwraca uwagę kolczuga ochronna na ramieniu dowódcy pułku. (2013/10/01 11:34)

formoza58


Z Allegro.Poczet sztandarowy pułku w szyku konnym z asystą w drugiej połowie lat trzydziestych.Z lewej oficer sztandarowy,ppor.Zasław  Krzywobłocki. (2014/03/15 19:42)

nomad3


Coś się pomyliło 17 (!) niżegorodzki pułk dragonów stacjonował na Kaukazie, w Ostrołęce był 6 głuchowski pułk dragonów (wcześniej miał nr 16) i 22 niżegorodzki pułk piechoty (2014/04/30 22:51)

formoza58


Z archiwum Allegro.Kolejna odznaka pamiątkowa i jej "zadek"...brakuje niestety "spiralki" ;-)... (2014/05/24 15:21)

formoza58


Z Allegro.Kapral pułku z odznaką pamiątkową Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich. (2014/06/02 14:03)

formoza58


Znalezione w necie.Szarża pułku pod Korostyszewm w 1920 roku... (2014/06/27 20:49)

formoza58


Uzupełnienie do fotografii zamieszczonej w poście 44319 (na stronie pierwszej wątku),będacej natchnieniem dla "Jerzego Kossaka" w wykonaniu tego portretu. (2014/09/24 12:56)

formoza58


Znalezione w necie.Pchor.Juliusz Krzyżewski w barwach pułku na stopniach dworku. (2014/10/21 10:33)

formoza58


Z korespondencji.Żołnierz pułku w drugiej połowie lat trzydziestych. (2015/01/29 19:59)

formoza58


Mapa rejonu Wilna z zaznaczonym miejscem,gdzie we wrześniu 1939 roku żołnierze pułku zostawili na przechowanie sztandar pułkowy. (2015/02/11 10:33)

formoza58


Z archiwum allegro... (2015/04/02 13:57)