5 Pułk Ułanów WKKP postscriptum

/ 198 odpowiedzi / 176 zdjęć
zylkos


Załącznik,Nr.11:szkic sytuacyjny boju pod Zasławiem.

(2012/06/03 14:38)

zylkos


Załacznik,Nr.12-szkic sytuacyjny boju pod Zasławiem(2) (2012/06/03 14:42)

zylkos


Załącznik,Nr.13-skład bojowy. (2012/06/03 14:43)

zylkos


Dodatek,Nr.4-urywek historji 5 pułku ułanów. (2012/06/03 14:45)

zylkos


Podoficerowie 5 pułku ułanów z Wojciechowic koło Ostrołęki, wraz z kierownikiem wycieczki-por.Lesserem podczas wizyty w redakcji Żołnierza Wielkopolskiego w towarzystwie naczelnego redaktora por.Jerzego Ciepielewskiego,Poznań,VII 1927r. (2012/06/03 14:58)

formoza58


Z archiwum Allegro.Grupa ułanów po przezbrojeniu w "Ludwikówki" wz.34 w drugiej połowie lat trzydziestych. (2012/06/03 21:20)

formoza58


Z wymiany korespondencyjnej.Dwie fotografie,przedstawiające płk.Anatola Jezierskiego,kolejnego dowódcy pułku w latach 1925- 1935... (2012/06/04 11:11)

formoza58


Pierwsza fotografia (podobnie jak druga) znajduje się w tomie,ale wyrażnie widać szczegóły min. odznakę pamiątkową 18 Pułku Ułanów Pomorskich,w którym jako dowódca dywizjonu walczył w 1920 roku. (2012/06/04 11:16)

formoza58


Z mojego zbiorku...Szkoła podoficerska pułku w 1935 roku. (2012/06/04 16:30)

formoza58


Z wymiany korespondencyjnej...Żeton z pułkowej spółdzielni spożywczej... (2012/06/04 16:34)

formoza58


A tutaj odznaka (posiada słupek i nakrętkę),która mnie od dawna absorbuje.Może ktoś widział,może ktoś wie co to za "potrawa"...Nie ma o niej w tomiku,więc nie kolejna odznaka pamiątkowa pułku. (2012/06/04 19:34)

Kowalinho


Bardzo podobna do tej 1 pszwol. Nawet czcionka liter. :-) (2012/06/04 22:32)

formoza58


No właśnie,ale w obydwóch przypadkach "nie ma mądrego" ;-)Na razie jesteśmy w sferze przypuszczeń. (2012/06/04 23:18)

zylkos


Też nie mam pojęcia co to byc może...odznaka i jeszcze z ostatniego wypustu allegro:kompozycja znaków pułku-sztandar strona prawa,odznaka pamiątkowa pułku,orzełek na czapkę z 1920r,proporczyk. (2012/06/04 23:48)

formoza58


A tutaj z mojego zbiorku,prawa strona sztandaru ... (2012/06/05 11:38)

formoza58


...i lewa strona. (2012/06/05 11:39)

formoza58


Jest to drugi sztandar,który zastąpił pierwszy,wręczony pułkowi 3 sierpnia 1919 roku.Poprzedni,towarzyszący Ułanom Zasławskim w boju,od 10 sierpnia 1919 do końca wojny uległ poważnym uszkodzeniom.Warszawskie zakonnice widząc znaczny stopień uszkodzenia sztandaru,uszyły nowy i wraz ze starym przekazały pułkowi.Wymiana nastąpiła "cicho i bez fanfar",do tego stopnia,że przez wiele lat nikt z byłych oficerów i podoficerów nie wiedziało o istnieniu dwóch sztandarów.Dopiero przypadkowe odnalezienie starego płatu,odsłoniło tajemnicę prawdziwych dziejów znaku pułkowego.A swoją drogą bardzo ciekawy jest temat "cichych" wymian sztandarów w pułkach kawalerii II Rzeczypospolitej.Napewno będzie wracał przy okazji kolejnych tomików WKKP. (2012/06/05 12:14)

formoza58


Pierwszy sztandar został ufundowany przez Koło Opieki 5 Pułku Ułanów i wręczony został 3 sierpnia 1919 roku na Placu Saskim w Warszawie przez gen. Karola Trzaskę- Durskiego.Na front do pułku przewiózł go delegowany na uroczystość 1 pluton 1 szwadronu.Z mojego zbiorku...Uroczystość wręczenia. (2012/06/05 16:07)

formoza58


Jak wspomniałem wcześniej, mimo uszkodzeń w czasie wojny 1920 roku i faktu,że elementy płachtu były malowane (a nie haftowane),sztandar służył pułkowi do momentu wymiany na nowy.Następnie był pieczołowicie przechowywany,wraz z innymi pamiątkami,w dowództwie pułku.Znajdował się tam do sierpnia 1939 roku,kiedy pułk wyruszał z koszar na wojenny szlak.Wtedy to adiutant,por.Zygmunt Sokołowski,pierwotny płat powierzył opiece Pana Czesława Zielkiewicza,ojca jednego z dowódców plutonu w 3 szwadronie,por.Zbigniewa Zielkiewicza...Z Ułani Info...Por.Zbigniew Zielkiewicz przed frontem swego plutonu.Druga połowa lat trzydziestych.  (2012/06/05 16:21)

formoza58


...Płat był przez okres okupacji przechowywany w Sokołowie Podlaskim.Na skutek niewłaściwego przechowywania niszczał jeszcze bardziej.Po śmierci Pana Czesława,jego kuzynka,Izabela Lisowska,natrafiła na niego podczas porządkowania mieszkania po zmarłym.Po jego dorażnym zabezpieczeniu,w połowie lat 70-tych przekazała szczątki znaku ppor.M.Michniewiczowi z grupy warszawskiej kombatantów pułku.Przez kolejne lata płacht pierwszego sztandaru pułku był gruntownie odnawiany,dzięki staraniom głównie mieszkającego w USA,rtm.Zbigniewa Zielkiewicza i byłych ułanów pułku.Dorobiono nowego orła i drzewce.Dnia 20 września 1987 roku odrestaurowany sztandar zaprezentowano publicznie w Dniu Święta Pułku w Wojciechowicach pod Ostrołęką,przy akompaniamencie zagranego po raz pierwszy od 1939 roku marsza Pułkowego.Od tej pory sztandar został zdeponowany w Muzeum Duszpasterstwa Kawalerii i Artylerii Konnej w dzwonnicy kościoła akademickiego św.Anny w Warszawie.Zgodnie z uchwałą grona kombatantów pułku w 1987 brano pod uwagę umieszczenie go w MWP lub w przyszłości do Muzeum Jazdy Polskiej. (2012/06/05 16:41)

formoza58


Ciekawą historię miał również drugi sztandar pułku.Jak wspomniałem,w odróżnieniu od starego malowanego,elementy płatu zostały starannie wyhaftowane i połączone ze starym drzewcem i orłem.Wbrew rozkazowi dowódcy Podlaskiej BK,gen.Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego,o pozostawieniu sztandarów w ośrodku zapasowym brygady w Wołkowysku,sztandar wraz z pułkiem wyruszył na wojenny szlak.Jednak na początku drugiej dekady września sztandar pod opieką por.Wiesława Makowskiego i plutonu 3 szwadronu został przewieziony do Wołkowyska.Po wkroczeniu Sowietów na ziemie polskie por.Makowski (który z rozkazu dcy pułku był  opiekunem znaku) przewiózł sztandar na przechowanie do majątku swoich rodziców w okolicy Wilna... (2012/06/05 18:34)

formoza58


Z pracy P.Lesława Kukawskiego i Andrzeja Jeziorkowskiego "Sztandary Kawalerii Polskiej XX wieku".Poczet sztandarowy pułku w szyku konnym z asystą w 1938 roku.Widoczni od lewj: oficer sztandarowy,ppor.Zasław Krzywobłocki,sztandarowy,wachm.Franciszek Grzegorczyk. (2012/06/05 18:40)

formoza58


...W czasie okupacji sztandar starannie zabezpieczony i ukryty przebywał pod opieką rodziny makowskich.Gdy w 1943 roku w wypadku zginął por.Wiesław Makowski,opiekę nad pułkowym znakiem przejęła jego matka.To ona przywiozła go na sobie do Polski po wojnie,aby około 1950 przekazać na przechowanie do Klasztoru Jasnogórskiego.Po raz pierwszy po wojnie,3 września 1975 roku,wydobyty ze skarbca klasztornego,sztandar pułku uczestniczył w Mszy Św. dla Żołnierzy Września oraz został eksponowany w Sali Rycerskiej. (2012/06/05 18:54)