5 Pułk Strzelców Konnych WKKP postscriptum

/ 210 odpowiedzi / 202 zdjęć
No i człowiek ledwo się obejrzał,a tu z południowego wschodu dają się słyszeć dżwięki marsza kolejnego pułku strzelców konnych...Odznaka pamiątkowa pułku w wersji oficerskiej.

formoza58


Poczet sztandarowy pułku w szyku konnym z asystą według Jarosława Wróbla. (2013/06/12 10:55)

formoza58


Poczet sztandarowy w szyku pieszym z asystą w drugiej połowie lat trzydziestych. (2013/06/12 10:56)

formoza58


I jeszcze jedna fotografia,przedstawiająca poczet sztandarowy z drugiej polowy lat trzydziestych. (2013/06/12 10:59)

formoza58


Z archiwum Allegro.Parę fotografii z okresu,kiedy pułk stacjonował w Tarnowie w pierwszej połowie lat dwudziestych.Widoczne na rogatywkach standardowe w tym okresie oliwkowe otoki strzelców konnych... (2013/06/12 11:03)

formoza58


...i destrukt odznaki pamiątkowej pułku w wersji oficerskiej. (2013/06/12 11:06)

formoza58


Z korespondencji.Defilada pułku w szyku pieszym z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.Na pierwszym planie por.Mieczysław Dziakiewicz na czele 1 plutonu 4 szwadronu.Dębica,1938 rok. (2013/06/12 11:11)

formoza58


W okresie międzywojennym pułk dosiadał następujących maści koni:
Poczet sztandarowy- siwe1 szwadron- kasztany2 szwadron- gniade3 szwadron- gniade4 szwadron- skaro-gniadeszwadron CKM- gniade i siwePluton trębaczy- siwe. (2013/06/12 11:18)

formoza58


Z korespondencji...Defilada pułku podczas Rewii Kawalerii na krakowskich błoniach,6 pażdziernika 1933 roku.Fotografia często mylona z 14P.Ul.,który w rewii nie brał udziału. (2013/06/12 11:54)

formoza58


Sztandar  wsparty na lancach z proporcami dowódców szwadronów pułku podczas Święta Pułku,9 czerwca 1935 roku. (2013/06/12 11:57)

formoza58


Oficerowie pułku podczas obiadu w dniu Święta w 1935 roku.Uzupełnienie do poprzedniej fotografii,z widocznym w głębi sztandarem wspartym na lancach.  (2013/06/12 12:01)

formoza58


Poczet sztandarowy pułku w szyku pieszym z asystą podczas defilady ulicami Dębicy z okazji Dnia Niepodległości w 1938 roku.Od lewej:oficer sztandarowy,ppor.Majewski,sztandarowy,wachm.Gryszanowski,plut.Peca. (2013/06/12 12:06)

formoza58


Pluton trębaczy pułku podczas przejazdu ulicami Tarnowa w 1926 roku.Jeszcze w oliwkowych otokach i bez szewronów na rękawach kurtek.Zwracają uwagę ogłowia bez nachrapników. (2013/06/12 12:12)

formoza58


Z archiwum Allegro.Sylwetki oficerów pułku...Por.Bazyli Poluchowicz.Rok 1937. (2013/06/12 13:06)

formoza58


Ppor.Karol Ferenz.Rok 1937. (2013/06/12 13:09)

formoza58


Por.Adam Ornas.Rok 1937. (2013/06/12 13:10)

formoza58


Ppor.Mieczysław Miska. (2013/06/12 13:11)

formoza58


Por,Tadeusz Gawrzycki.Rok 1937. (2013/06/12 13:12)

formoza58


Z archiwum Allegro.Strzelcy konni pułku w szkole podoficerskiej CKM 5 Samodzielnej Brygady Kawalerii w Bochni w 1930 roku. (2013/06/12 13:30)

formoza58


I w szkole podoficerskiej CKM Krakowskiej Brygady Kawalerii w Tarnowskich Górach,w drugiej połowie lat trzydziestych. (2013/06/12 13:32)

formoza58


Spis alfabetyczny oficerów reprezentujących barwy pułku na krajowych zawodach konnych w latach 1921- 1939
Rtm.Breza E.Uczestnik zawodów w Bielsku w 1924 rokuMjr.Bucholc Adolf.Uczestnik zawodów w Tarnowskich Górach (1930),Katowicach 91931),Warszawie (1931),Poznaniu (1938) i Militari (1931,32)Por.Dębski.Uczestnik zawodów w Zakopanem w 1929 roku.Por.Fedorowski.Uczestnik zawodów w Bielsku w 1924 roku.Por.Spyrlak.Uczestnik zawodów w Tarnowskich Górach (1930) i Zakopanem (1929)Rtm.Stetkowicz.Uczestnik zawodów w Grudziądzu w 1924 roku. (2013/06/12 13:39)

formoza58


Por.Stricker Karol.Uczestnik zawodów w Zakopanem (1930,31),Katowicach (1930,31),Tarnowskich Górach (1930),Toruniu (1932),Jeżdzieckich Mistrzostwach Polski (1931),Grudziądzu (1932),Warszawie (1932) (2013/06/12 13:42)

formoza58


Por.Szydek Zygmunt.Uczestnik zawodów w Zakopanem (1929) i w Tarnowskich Górach w 1930 roku. (2013/06/12 13:44)