5 Batalion Pancerny

/ 48 odpowiedzi / 48 zdjęć
formoza58


Z archiwum Allegro... (2014/05/14 20:32)

formoza58


Ołtarz polowy podczas ostatniego Święta batalionu w 1939 roku. (2014/05/14 20:34)

formoza58


Z korespondencji.Wozy bojowe batalionu na wspólnych zajęciach z żołnierzani 8 Pułku Ułanów przed 1935 rokiem.Warto dodać,że batalion podczas mobilizacji w 1939 roku wystawił 51 Dywizjon Pancerny dla Krakowskiej Brygady Kawalerii. (2014/05/14 20:39)

formoza58


Postój w marszu.Lata trzydzieste. (2014/05/15 08:53)

formoza58


Z archiwum Allegro. (2014/05/16 16:58)

formoza58


Parking batalionu na obozie w Białej w latach trzydziestych.Na bramie ledwo widoczny napis z kiji "5 Batalion Pancerny". (2014/05/19 15:31)

formoza58


Żolnierze batalionu na obozie w Białej.Lata trzydzieste. (2014/05/19 15:32)

formoza58


Podczas defilady na ulicach Krakowa w drugiej połowie lat trzydziestych. (2014/05/26 12:17)

formoza58


Podczas defilady na krakowskich błoniach w latach trzydziestych. (2014/05/26 12:18)

formoza58


Z korespondencji.Ze Święta batalionu w 1938 roku.Poczet sztandarowy batalionu... (2014/06/01 19:01)

formoza58


Msza polowa...W charakterze ołtarza występuje samochód pancerny Pegaut. (2014/06/01 19:03)

formoza58


Defilada...Zwraca barierka trybuny honorowej zrobionej z gąsienic TKS-a i helm pancerniacki umieszczony na dole trybuny. (2014/06/01 19:05)

formoza58


Z Allegro.Jednodniówka batalionu z 1938 roku,przy okazji poświęcenia i wręczenia sztandaru. (2014/10/25 18:31)

formoza58


Rozkaz dowódcy batalionu z okazji wręczenia sztandaru. (2014/10/25 18:32)

formoza58


Dowódca "protoplasty batalionu" tj.dywizjonu samochodów pancernych,ppłk. Felicjan Madeyski,ktory dowodzil nim w latach 1931- 1934. (2014/10/25 18:34)

formoza58


Sztandar batalionu,ufundowany przez Zarząd i Pracowników Wspólnoty Interesów Górniczo- Hutniczych S.A. na Górnym Śląsku. (2014/10/25 18:37)

formoza58


Minister Spraw Wojskowych,gen.dyw. Tadeusz Kasprzycki wręcza sztandar dowódcy batalionu,ppłk.Januszowi Góreckiemu. (2014/10/25 18:39)

formoza58


Biskup polowy WP,Józef Gawlina wręcza poświęcony sztandar batalionu prezesowi Komitetu Fundacyjnego,inżynierowi Bronisławowi Kowalskiemu. (2014/10/25 18:42)

formoza58


Ostatni dowódca batalionu,ppłk.Janusz Górecki. (2014/10/25 18:43)

formoza58


Defilada samochodów pancernych 5 dywizjonu na krakowskich błoniach,3 maja 1933 roku. (2014/10/26 09:37)

formoza58


Z archiwum Allego.Odznaka pamiątkowa batalionu z krakowskiego zakładu grawerskiego Franciszka Maliny. (2014/10/26 09:43)

formoza58


Wóz propagandowy w batalionie. (2019/07/25 10:47)