5 Batalion Pancerny

/ 48 odpowiedzi / 48 zdjęć
Odznaka pamiątkowa batalionu,stojacego garnizonem w Krakowie.

formoza58


Z archiwum Allegro.Poczet sztandarowy batalionu podczas uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru. (2014/05/11 20:17)

formoza58


Uroczystość wręczenia trębaczom batalionu fanfar z płomieniami w latach trzydziestych. (2014/05/11 20:19)

formoza58


Poczet sztandarowy i kompania honorowa batalionu. (2014/05/11 20:20)

formoza58


Poczet sztandarowy batalionu. (2014/05/11 20:21)

formoza58


Z NAC-u.Parę fotografii przedstawiających żołnierzy batalionu w różnych uroczystościach w Krakowie w drugiej połowie lat trzydziestych... (2014/05/11 20:22)

formoza58


Z tego samego żródła...TKS-y batalionu pod Sukiennicami podczas obchodów Święta Uchwalenia Kontytucji Trzeciego Maja w 1939 roku. (2014/05/11 20:25)

formoza58


I przekazanie broni batalionowi w końcu lat trzydziestych. (2014/05/11 20:26)

formoza58


Z archiwum Allegro.Przjazd TKS-ów batalionu ulicami Krakowa. (2014/05/14 20:12)

formoza58


Batalion w oczekiwaniu na defiladę na krakowskich błoniach w latach trzydziestych... (2014/05/14 20:14)

formoza58


Z NAC-u.Uroczystość tankietki o wdzięcznej nazwie "Rzemieślnik" przekazanej batalionowi w maju 1939 roku na krakowskim rynku... (2014/05/14 20:19)

formoza58


Z korespondencji.Przeprawa batalionu podczas ćwiczeń w latach trzydziestych. (2014/05/14 20:22)

formoza58


Załdunek batalionu na manewry w latach trzydziestych. (2014/05/14 20:23)

formoza58


Z NAC-u.Wozy bojowe podczas defilady na ulicach Krakowa w drugiej polowie lat trzydziestych... (2014/05/14 20:25)

formoza58


Z korespondencji.Samochód pancerny Ursus,przerobiony na wóz propagandowy.Lata trzydzieste. (2014/05/14 20:31)