42 pułk piechoty im.H.Dąbrowskiego

/ 192 odpowiedzi / 126 zdjęć
Maly Roman


Stachurski Jan – syn Józefa i Salomei (z d. Pełszyńska), Polak, ur. 14.V.1913 r. we wsi Góra, gm. Krypno, pow. Białystok. 24.VIII.1939 r. podczas ogólnej mobilizacji, powołany do 42 Pułku Piechoty w Białymstoku, zginął na froncie w okolicy Nowogrodu (10.IX.1939 r. jego oddział został ostrzelany z broni maszynowej z przelatujących samolotów niemieckich). Sygn. Zg. 47/1946 [4/324]. (2017/07/28 20:40)

Maly Roman


Struk Feliks – syn Feliksa i Zofii (z d. Sliwoniuk lub Śliwoniuk), ur. 13.I.1906 r. w Białymstoku, zam. tamże, pracownik poczty. 24.VIII.1939 r. powołany do 42 Pułku Piechoty w Białymstoku (służył w randze kaprala). 29.VIII.1939 r. wraz z pułkiem wysłany w kierunku Ostrołęki, 13.IX.1939 r. pod Myszyńcem dostał się do niewoli niemieckiej. Wywieziony do obozu w Rozenburgu (?) (b. Prusy Wschodnie) i przydzielony do pracy w majątku rolnym (1940 r.), brak dalszych informacji o jego losach. Sąd postanowił o zamieszczeniu w MP oraz na tablicy informacyjnej w gmachu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku ogłoszeń o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9.V.1946 r. Sygn. Zg. 233/1950. (2017/07/28 20:42)

Maly Roman


Sut Władysław – syn Aleksandra i Katarzyny (z d. Sokołowska), ur. b.d. w Piwowarach, gm. Goniądz, zam. tamże. W sierpniu 1939 r. zmobilizowany do 42 PP w Białymstoku i wysłany na front. 10.IX.1939 r. zginął od pocisku artyleryjskiego w czasie walk z oddziałami niemieckimi w okolicach Czerwonego Boru. Sygn. Zg. 535/1947 [4/953]. (2017/07/28 20:44)

Maly Roman


Szorc Jan – syn Józefa i Weroniki (z d. Wiszowata), ur. w 1911 r. we wsi Wiszowate, gm. Trzcianne, pow. Białystok, zam. tamże. 24.VIII.1939 r. powołany do 42 PP w Białymstoku (9 kompania, 3 batalion) i wysłany na front, brak dalszych informacji o jego losach. Opublikowano w MP ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego, za datę zgonu przyjęto 31.XII.1946 r. Sygn. Zg. 301/1947 [4/727]. (2017/07/28 20:57)

Maly Roman


Tuchliński Jan – syn Jana i Heleny (ze Stroków), ur. b.d., zam. Podozierany, gm. Michałowo (obecnie gm. Gródek). 24.VIII.1939 r. zmobilizowany do 42 PP w Białymstoku i wysłany na front. Zginął 10.IX.1939 r. w czasie walk z oddziałami niemieckimi w okolicach Czerwonego Boru. Naoczny świadek zeznał: „...Został on [J.Tuchliński – przyp. autora] zabity w pobliżu Czerwonego Boru pociskiem armatnim. Byłem od niego w odległości około 10 metrów, zostałem wówczas ranny w głowę odłamkiem pocisku. Byliśmy wówczas przy dywizyjnym zwiadzie...”739 Sygn. Zg. 119/1949 [2/5353/2007]. (2017/07/28 21:06)

Maly Roman


Walczuk Jan – syn Jana i Kazimiery (z d. Prokop lub Prokopow), ur. 1.XII.1912 r. w Zalesianach, gm. Barszczewo (obecnie gm. Turośń Kościelna), zam. tamże, szewc. 24.VIII. 1939 r. powołany do 42 PP w Białymstoku, 5 kompania piechoty. Tuż przed wybuchem wojny pułk skierowany do Ostrołęki, w momencie rozpoczęcia działań wojennych 5 kompania wysłana została na wywiad, prawdopodobnie rozbita przez oddziały niemieckie. Brak informacji o dalszych losach Jana Walczaka. Sąd postanowił o zamieszczeniu w MP oraz na tablicy informacyjnej w gmachu Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Barszczewie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9.V.1946 r. Sygn. Zg. 229/1950. (2017/07/28 21:22)

Maly Roman


Waszkiel Bronisław – syn Wincentego i Marii (z d. Domanowicz), ur. w 1908 r. w Białymstoku, zam. tamże. 24.VIII.1939 r., jako rezerwista, powołany do III kompanii strzeleckiej 42 PP w Białymstoku i wysłany na front w okolice Nowogrodu. 10.IX.1939 r. oddział został rozbity przez artylerię niemiecką pod Ostrołęką, brak dalszych informacji o jego losach. Opublikowano w MP Nr 77 z 27.V.1947 r. ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. W aktach znajduje się oryginalne pismo Niemieckiego Czerwonego Krzyża dotyczące poszukiwań zaginionego (pismo VB/HW/hs.10.12 z 22.IX. 1943 r.). Sygn. Zg. 10/1947 [4/442]. (2017/07/28 21:24)

Maly Roman


Wejchman Kazimierz Józef – syn Marcina i Marii Czesławy (z d. Polkowska), ur. 19.VIII.1904 r., zam. Białystok. W wyniku ogólnej mobilizacji powołany do 42 PP w Białymstoku i wysłany na front, brak dalszych informacji o jego losach. Opublikowano w Dz.U. Min. Spr. Nr 27 z 12.V.1948 r. oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miasta Białystok ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9.V.1946 r. Sygn. Zg. 316/1947 [4/742]. (2017/07/28 21:25)

Maly Roman


Wysocki Aleksander – syn Wincentego i Katarzyny (z Szipitów), ur. 12.II.1911 r. w Leningradzie (Petersburg, Rosja), zam. b.d. Jesienią 1939 r. zmobilizowany do WP, służył w stopniu kaprala w 42 PP w Białymstoku. 11.IX.1939 r. ciężko ranny w czasie walk z oddziałami niemieckimi w okolicach Czerwonego Boru, zmarł na polu bitwy (lub też został dobity przez żołnierzy niemieckich). Sygn. Zg. 523/1948 [4/3123]. (2017/07/28 21:31)

Maly Roman


Wysocki Józef – syn Michała i Bronisławy (z Bartnickich), Polak, ur. 17.III.1917 r. w mieście Kaszyra, gub. Tulska, Rosja, zam. we wsi Klepacze. 21.III.1939 r. powołany do 42 PP w Białymstoku (kompania strzelecka). W chwili wybuchu wojny pułk skierowano na front w okolice Łomży, 10.IX.1939 r. walczył z oddziałami niemieckimi w okolicach Nowogrodu. W czasie walk Józef Wysocki został ranny pociskiem artyleryjskim, zmarł po 2 dniach (12.IX.1939 r.) we wsi Konty, pow. Mały Płock, tam też został pochowany. Sygn. Zg. 53/1946 [4/330]. (2017/07/28 21:32)

Maly Roman


Zielenkiewicz Bolesław – syn Ignacego i Michaliny (z d. b.d.), ur. 25.IX.1907 r., zam. Białystok, koszary Traugutta (koszary 42 PP), por. 42 pułku piechoty Wojska Polskiego. Zginął 10.IX.1939 r. w czasie walk pod Nowogrodem, pochowany we wsi Słowań k. Nowogrodu. W aktach znajduje się odpis powiadomienia o śmierci wystawionego przez PCK, Biuro Informacyjne w Warszawie, z dnia 27.I.1941 r. Sygn. Zg. 61/1947 [4/489]. (2017/07/28 22:00)

Maly Roman


Materiałem źródłowym w którym odnalazłem biogramy żołnierzy 42 PP i które zamieściłem powyżej od dnia 2017/07/27 20:30 jest opracowanie Bartłomieja Samarskiego - Zaginieni 1939 - 1945 W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II - powiat białostocki oraz opracowanie Leszka Koconia - Zaginieni 1939 - 1945 POSTĘPOWANIA O UZNANIE ZA ZMARŁEGO I STWIERDZENIE ZGONU tom 1- powiat łomżyński. (2017/08/08 21:24)

zylkos


mjr RIEDL Tadeusz Jan,dca I baonu 42 pp,ranny 10 IX 1939. (2017/11/20 09:05)

zylkos


płk IWANOWSKI Stefan,dca pułk w latach 1926-1928. (2017/11/20 09:07)