42 pułk piechoty im.H.Dąbrowskiego

/ 194 odpowiedzi / 128 zdjęć
Maly Roman


Jankowski Józef – syn Jana i Urszuli (z Wałuszków), urodzony 19.II.1904 r. w Dolistowie Nowym, zam. Białystok (?), pracował w Białymstoku jako komornik. W 1939 r. powołany do wojska – służył w stopniu kaprala w 9 Samodzielnej Kompanii Przeciwlotniczej (?), w II batalionie, 42 pułku piechoty (9 SKP wydzielona została z 42 PP do obrony Sztabu 18 Dywizji Piechoty). W czasie walk z oddziałami niemieckimi w okolicach Szczuczyna Lidzkiego cała kompania została okrążona i ostrzelana, w wyniku ostrzału zginął Józef Jankowski (19.IX.1939 r.). Sygn. Zg. 37/1946 [4/314]. (2017/07/27 23:37)

Maly Roman


Kalinowski Włodzimierz – syn Jana i Anny (z d. Gładzka), ur. 15.I.1912 r. w Knyszynie, zam. Białystok. 24.VIII.1939 r. zmobilizowany do 42 PP w Białymstoku i wysłany na front, 7.IX.1939 r. zginął pod Nowogrodem w wyniku bombardowania niemieckiego (w bombardowaniu śmierć poniosła 4 – osobowa załoga ckm-u, którego celowniczym był W. Kalinowski). Sygn. Zg. 597/1947 [4/1015]. (2017/07/27 23:45)

Maly Roman


Klim Stanisław – syn Wojciecha i Anastazji (z d. Kusznier), ur. 25.III.1909 r. w Tryczówce, gm. Zawyki (obecnie gm. Juchnowiec Kościelny), zam. tamże, rolnik. 24.VIII.1939 r. zmobilizowany do 42 PP w Białymstoku i wysłany na front. 10.IX.1939 r. w czasie potyczki z wojskami niemieckimi pod Nowogrodem jego batalion został rozbity, a Stanisław Klim zaginął. Opublikowano w MP ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 10.IX.1939 r. Sygn. Zg. 323/1949 [2/5548/2007]. (2017/07/27 23:59)

Maly Roman


Kozak Antoni – syn Michała i Marianny (z Bazylów), Polak, ur. 9.I.1909 r. we wsi Rostołty, gm. Zawyki (obecnie gm. Juchnowiec Kościelny), zam. b.d. 24.VIII.1939 r. powołany do 42 PP w Białymstoku (3 kompania). Oddział skierowany pod Ostrołękę, po umocnieniu pozycji i okopaniu się, jednostka zaatakowana została przez siły niemieckie. Antoni Kozak zginął w trakcie ataku (prawdopodobnie 10.IX.1939 r.). Sygn. Zg. 71/1946 [4/348]. (2017/07/28 00:09)

Maly Roman


Krzepkowski Wincenty – syn Walentego i Antoniny (z d. Gwóźdź), ur. 24.VII.1909 r.w Opatkowicach Drewnianych (woj. świętokrzyskie), zam. b.d. W 1939 r. powołany do 42 PP w Białymstoku i wysłany na front. Pod Nowogrodem dostał się do niewoli niemieckiej, w nocy z 13 na 14 września 1939 r. w Zambrowie został zastrzelony podczas ostrzeliwania jeńców przez eskortujących ich żołnierzy niemieckich. W jego ubraniu znaleziono list zaadresowany do matki (Antoniny), który został jednak zniszczony przez strażników. Sygn.Zg. 3/1946 [4/280]. (2017/07/28 00:14)

Maly Roman


Kulesza Franciszek – syn Adama i Klementyny (z d. Sokolewicz), Polak, ur. 8.VII.1916 r. we wsi Długołęka, gm. Krypno, zam. Goniądz, rolnik. 22.III.1939 r. powołany do 42 PP w Białymstoku, prawdopodobnie zginął w bitwie pod Ostrołęką na początku września 1939 r. Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Goniądzu ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 1.I.1947 r. Sygn. Zg. 67/1946 [4/344], Sygn. Zg. 85/1949 [2/5319/2007]. (2017/07/28 00:17)

Maly Roman


Lewkowicz Bronisław – syn Józefa i Michaliny (z d. Korolczuk), Polak, ur. 5.VII.1917 r. we wsi Buksztel, gm. Czarna Wieś (obecnie w obrębie Czarnej Białostockiej), zam. tamże. W 1939 r. powołany do 42 PP w Białymstoku (7 kompania) i wysłany na front, zginał we wsi Mątwica w pierwszych dniach września 1939 r. Pochowany w zbiorowej mogile. Sygn. Zg. 328/1947 [4/754]. (2017/07/28 00:26)

Maly Roman


Linowski Konstanty – syn Kazimierza i Jadwigi (z d. Karczewska), ur. 6.II.1908 r. w Białymstoku, zam. tamże. 24.VIII.1939 r. powołany do 42 PP w Białymstoku (w charakterze kierowcy) i wysłany na front. Naoczny świadek zeznał: „...7 lub 8 września 1939 r. pod Brańskiem był bój z Niemcami i nalot samolotów. Po tej bitwie przechodząc szosą na odkosie szosy podczas wycofywania się naszej kompanii widziałem przewróconą taksówkę, a obok niej paru oficerów zabitych i Linowskiego Konstantego. Był cały czarny i wyglądał jakby był trafiony bronią maszynową. Nie było czasu na pochowanie zabitych, bo nasz oddział wycofywał się dalej...” Poległych pochowali w zbiorowej mogile mieszkańcy okolicznej wsi (Pietraszki k. Brańska). Sygn. Zg. 353/1947 [4/778]. (2017/07/28 00:30)

Maly Roman


Łopianecki Józef – syn Stefana i Marii (z d. Wołoszynowicz), urodzony 28.VIII.1901 r. w Różniatowie, woj. stanisławowskie, zam. Białystok (?), zawodowy wachmistrz 10 pułku ułanów Wojska Polskiego (10 PUL). W roku 1936 przeniesiony do 42 Pułku Piechoty, we wrześniu 1939 r. wysłany wraz z pułkiem na front. We wspomnianej formacji Józef Łopianecki był dowódcą plutonu zwiadowczego (w stopniu sierżanta). 7.IX.1939 r. pełniąc obowiązki zwiadowcze zginął w okolicach Ostrołęki z rąk zwiadu wojsk niemieckich. Sygn. Zg. 32/1946 [4/309]. (2017/07/28 00:38)

Maly Roman


Maksimowicz Antoni – syn Wincentego i Julii (z d. Czajkowska), ur. 8.VIII.1906 r. we wsi Białostoczek, gm. Białostoczek (obecnie w obrębie Białegostoku), zam. b.d., zawodowy podoficer 42 Pułku Piechoty w Białymstoku (podoficer broni w 7 kompanii). 30.VIII.1939 r. odesłany wraz z pułkiem na front w okolice Ostrołęki, od 1 do 6.IX.1939 r. brał czynny udział w działaniach wojennych przeciwko oddziałom niemieckim. 6.IX.1939 r. formacja wycofała się za Ostrołękę w kierunku rzeki Narwi, a 9.IX.1939 r. stacjonowała pod Nowogrodem. Tu oddział podjął walkę z siłami niemieckimi i pod ich naporem wycofał się do lasu w okolicach Czerwonego Boru. Antoni Maksimowicz zginął 10.IX.1939 r. w trakcie walk z oddziałami niemieckimi pod Nowogrodem. W Aktach znajduje się odpis powiadomienia o zgonie, wystawionego przez Polską Komisję Strat, Oflag VII H –Murnau (Niemcy) z 25.V.1942 r. Sygn. Zg. 53/1947 [4/481]. (2017/07/28 15:43)

Maly Roman


Malkierczyk Aleksander – syn Kazimierza i Marii (z d. Nestorowicz), Polak, ur.19.IX.1909 r. w Białymstoku, zam. tamże (?). W sierpniu 1939 r. wcielony do 42 PP w Białymstoku i wysłany na front w okolice Łomży. 6 lub 7 września 1939 r. został wysłany jako tzw. „czujka” w okolice Ostrołęki. Stojąc na warcie koło „Żelaznego Mostka” w Ostrołęce został zastrzelony przez „dywersantów niemieckich” (?). Pochowany na cmentarzu w Ostrołęce. Sygn. Zg. 2/1946 [4/279]. (2017/07/28 15:46)

Maly Roman


Minko/Mińko Kazimierz – syn Stanisława i Marianny (z d. Chilecka), ur. 4.I.1912 r., zam. majątek Krasne, gm. Zabłudów. 24.VIII.1939 r. zmobilizowany do WP i przydzielony do 42 PP w Białymstoku. W ramach działań pułku brał czynny udział w walkach z oddziałami niemieckimi, 13.IX.1939 r. ciężko ranny w czasie walk w okolicach Czyżewa (prawdopodobnie niedaleko Łętownicy, gm. Szumowo) – w wyniku odniesionych ran zmarł tego samego dnia. Sygn. Zg. 536/1948 [4/3136]. (2017/07/28 18:20)

Maly Roman


Mońko Henryk – syn Feliksa i Marii (z Satułów), ur. w 1911 r., zam. b.d. 24.VIII.1939 r. powołany do 42 Pułku Piechoty w Białymstoku i skierowany na front. 10.IX.1939 r. zginął w czasie walk z oddziałami niemieckimi pod Nowogrodem. Sygn. Zg. 126/1947 [4/554]. (2017/07/28 18:23)

Maly Roman


Niedziołko Konstanty – syn Władysława i Marianny (z Siemionków), ur. 18.XII.1913 r. we wsi Wroceń, gm. Jaświły (obecnie gm. Goniądz), pow. Białystok, zam. tamże. W 1939 r. zmobilizowany do Wojska Polskiego i wcielony do 3 plutonu, 5 kompanii 42 pułku piechoty w Białymstoku. Wraz z oddziałem skierowany na front w okolice Łomży, zginął we wrześniu 1939 r. w czasie walk pod Nowogrodem. Sygn. Zg. 94/1947 [4/522]. (2017/07/28 18:29)

Maly Roman


Odyniec Eugeniusz – syn Piotra i Zofii (z d. Kamińska), ur. 22.XI.1915 r. w Kuszwie, gub. permska (obecnie obwód swierdłowski, Rosja), zam. Starosielce, plutonowy podchorąży. 24.VIII.1939 r., jako rezerwista, zmobilizowany do 42 PP w Białymstoku i wysłany na front. Zginął 11.IX.1939 r. w czasie walk w okolicach Nowogrodu. Sygn. Zg. 296/1948 [4/2900]. (2017/07/28 18:34)

Maly Roman


Popławski Jan – syn Jana i Marii (z d. Jaśkiewicz), ur. 20.XII.1917 r. we wsi Nowoświeżeń, gm. Nowoświeżeń, pow. Mińsk, zam. wieś Sofipol, gm. Gródek, pow. Białystok. W marcu 1939 r. powołany jako poborowy do Wojska Polskiego. Przydzielony do oddziału działań przeciwpancernych (?) 42 PP w Białymstoku. Z chwilą wybuchu II wojny światowej skierowany wraz z pułkiem na front w okolice Nowogrodu. 10.IX.1939 r. wieczorem (po całodziennych walkach) pułk wycofał się z dużymi stratami w ludziach i sprzęcie. Od tego momentu brak jakichkolwiek informacji o Janie Popławskim. Sygn. Zg. 65/1947[4/493]. (2017/07/28 18:47)

Maly Roman


Popławski Jan – syn Jana i Anny (z d. Walik/Waluk (?)), ur. 5.V.1904 r., zam. b.d. W 1939 r. zmobilizowany do WP i przydzielony do 42 PP w Białymstoku. Zaginął 7.IX. 1939 r. w czasie walk w okolicach Czerwonego Boru (prawdopodobnie zginął w czasie nalotu niemieckiego – świadek będący w tej samej kolumnie zeznał, że po nalocie na zbiórce stawiło się 60 ze 160 żołnierzy – wśród żywych nie było J.Popławskiego). Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31.XII.1946 r. Sygn. Zg. 539/1948 [4/3139]. (2017/07/28 18:50)

Maly Roman


Puszkiewicz Edward – syn Wacława i Heleny (z d. Piurecka/Piórecka), ur. 22.II.1916 r. (w postanowieniu końcowym, jako data urodzenia widnieje – 21.III.1916 r.) w Białymstoku zam. tamże (?). W 1939 r. powołany do 42 PP w Białymstoku i wysłany na front, 10.IX.1939 r. ranny pod Mątwicą – zmarł 15.IX.1939 r. w szpitalu wojskowym w Łuczanach (zgon nastąpił w wyniku odniesionych w walce ran prawego pośladka oraz lewej nogi). Sygn. Zg. 272/1947 [4/698]. (2017/07/28 19:13)

Maly Roman


Rutkowski Edward – syn Michała i Emilii (z d. Zajączkowska), Polak, ur. 10.IX.1911 r. we wsi Kudrycze, gm. Zabłudów, zam. tamże. Podczas mobilizacji 24.VIII.1939 r. został powołany (jako szeregowiec) do 42 PP w Białymstoku. 8.IX.1939 r., w wyniku działań wojennych, dostał się pod Ostrołęką do niewoli niemieckiej, przewieziony do obozu w Olsztynie. Chcąc napić się wody opuścił barak poza dozwoloną godziną (wyszedł o godz. 22), za co został zastrzelony przez wartownika (26.IX.1939 r.). Sygn. Zg. 51/1946 [4/328]. (2017/07/28 19:39)

Maly Roman


Sawicki Edward Marian – syn Bartłomieja i Teofili (z d. Korecka), Polak, ur. 15.VII.1917 r. w Białymstoku, zam. tamże. W marcu 1939 r. zmobilizowany do 42 PP w Białymstoku (5 kompania strzelecka) i we wrześniu tego samego roku wysłany na front. Zginął 10.IX.1939 r. w czasie walk z oddziałami niemieckimi we wsi Mątwica niedaleko Nowogrodu, ciało złożono na cmentarzu w Nowogrodzie. Sygn. Zg. 305/1947 [4/731]. (2017/07/28 20:18)

Maly Roman


Sidorczuk Michał – syn Aleksandra i Amelii (z d. Zduniak), ur. 20.IX.1910 r. w Białymstoku, zam. tamże. 24.VIII.1939 r. zmobilizowany do 42 PP w Białymstoku i wysłany na front. 5-6.IX.1939 r. pod Myszyńcem brał udział w wypadzie przeciwko oddziałom niemieckim – z opisanej akcji nie wrócił. Opublikowano w Dz.U. Min. Spr. Nr 33 z 4.VI. 1948 r. oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9.V.1946 r. Sygn. Zg. 660/1947 [4/1076]. (2017/07/28 20:20)

Maly Roman


Slęga Józef – syn Wojciecha i Rozalii (z d. Kabacińska), ur. 4.VII.1900 r. w Krośnie, pow. Oborniki, woj. poznańskie, zam. Białystok, funkcjonariusz Policji Państwowej. 1.IX.1939 r. zmobilizowany do WP, wyruszył razem z 42 Pułkiem Piechoty na front, brak dalszych informacji o jego losach. Sąd postanowił o zamieszczeniu w MP oraz na tablicy informacyjnej w Zarządzie Miejskim w Białymstoku ogłoszeń o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 1.I.1947 r. Sygn. Zg. 83/1950. (2017/07/28 20:24)

Maly Roman


Sochoń Władysław – syn Wincentego i Marii (z d. Szymańska), ur. 5.I.1900 r. w Wasilkowie, zam. Białystok, zawodowy podoficer WP (służył w stopniu plutonowego w 42 PP w Białymstoku). We wrześniu 1939 r. wysłany wraz z pułkiem na front, brał czynny udział w walkach z oddziałami niemieckimi, prawdopodobnie zginął pod koniec września 1939 r. w czasie bombardowania w okolicach Mławy. Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31.XII.1946 r. Sygn. Zg. 405/1948 [4/3008]. (2017/07/28 20:30)

Maly Roman


Sosnowski Józef – syn Wincentego i Marii (z d. Cudowska), ur. 23.XII.1911 r. w Białymstoku, zam. tamże (?). Powołany do wojska, służył w 42 PP w Białymstoku, 1 batalionie, 1 kompanii, 3 drużynie (dowódca drużyny 2 plutonu). 2.IX.1939 r. zabity podczas walk z oddziałami niemieckimi w okolicach Nowogrodu. Sygn. Zg. 76/1946 [4/353]. (2017/07/28 20:33)

Maly Roman


Srzednicki Józef – syn Franciszka i Julianny (z d. Dworakowska), ur. 8.XII.1905 r. we wsi Średnica – Jakubowięta, gm. Szepietowo, pow. wysokomazowiecki, zam. Białystok (Koszary Traugutta), zawodowy oficer (w stopniu kapitana) 42 PP w Białymstoku. 30.VIII. 1939 r. wyruszył wraz z pułkiem na front, brał udział w walkach w okolicach Czerwonego Boru. W wyniku działań wojennych dostał się do niewoli niemieckiej, przetrzymywany wraz z innymi jeńcami w Zambrowie – prawdopodobnie zastrzelony w czasie próby ucieczki. Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9.V.1946 r. Sygn. Zg. 186/1949 [2/5418/2007]. Zastrzelony 12.IX.1939 r. w Krajewie Borowym, gm. Zambrów – pochowany na cmentarzu w Łomży (kwatera wojenna), patrz: Księga Pochowanych żołnierzy Polskich..., pr. cyt., t. I, żołnierze września „N-Z”, Pruszków 1993 r., s. 178. (2017/07/28 20:38)