42 pułk piechoty im.H.Dąbrowskiego

/ 194 odpowiedzi / 128 zdjęć
zylkos


Penner Edward w mundurze porucznika z koalicyjką z odznaczeniami.do wpisu powyżej (2014/05/10 16:37)

zylkos


Z mojej kolekcji:kapral 42 pp,cyfra pułkowa naramiennik,odznaki POS i strzelecka +odznaka pułkowa,+jeszcze jedna??? (2014/07/15 20:08)

zylkos


Naramiennik monogram pułkowy,okazuje się,że jedną z odznak jest odznaka KOP-widoczny słup graniczny,jest jeszcze trzecia odznaka,której nie rozgryzłem.Fot wykonane w zakładzie na ul.Sienkiewicza 16 lub 18./ucięta pieczątka/. (2014/07/26 18:51)

zylkos


ppor.42-go pp,cyfra pułkowa naramiennik (2014/12/29 18:09)

zylkos


ppor.42-go pp,cyfra pułkowa,odznaka szkoły podchorążych piechoty, (2014/12/29 18:12)

zylkos


Kilka dokumentów:1.Świadectwo: (2015/04/11 11:05)

zylkos


2.Dyplom sportowy: (2015/04/11 11:06)

zylkos


pieczęć i podpis dcy pułku: (2015/04/11 11:07)

zylkos


3.Potwierdzenie nadania odznaki pułkowej nr 164: (2015/04/11 11:09)

zylkos


4.Świadectwo: (2015/04/11 11:10)

Maly Roman


Bednarczyk Władysław, urodz. dnia 14.IX.1912 r. w Latowie, syn Jana i Marianny, z zawodurolnik, ostatnio zamieszkały w Nowinach Bargłowskich, pow. Augustowski, w miesiącu sierpniu 1939 r. został powołany do służby Wojskowej i wcielony do 42 pułku piechoty armii Polskiej i wyruszył na wojnę przeciwko Niemcom i od tego czasu nie ma o nim żadnej wiadomości. Roszczenie o zaopatrzenie po , zaginionym zgłosiła żona Bednarczyk Wanda, zamieszkała we wsi Krzywe, gm. Świę­towo; pow. Olecko. W związku 'z powyższym wzywa się wszystkie osoby. posiadające jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, aby zawiadomiły o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Białymstoku w ciągu trzech miesięcy od daty mniejszego ogłoszenia , z powołaniem się na Nr. 2/368-46.                                                                                                 M-14776 
Źródło - "MONITOR POLSKI" - 24 listopada  1947 r. nr 140
(2016/04/09 17:20)

Maly Roman


Bursa Mikołaj, urodz. 1908 r. w Przechodach, pow. Białostocki, wojew. Białostockie, syn Mikołaja i Katarzyny, ostatnio zamieszkały w Przechodach, pow. Białostocki, w 1939 r. został powołany do służby wojskowej i wcielony do 42 p.p.Armii Polskiej, wyruszył na wojnę przeciwko Niemcom i od tego czasu nie ma o nim żadnej wiadomości.Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym zgłosiła żona, Bursa Wiera, zamieszkała w Downiewo, gm. Gródek, pow.białostocki.W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, aby zawiadomiłyo tym Starostwo Powiatowe w Białymstoku w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia, z powołaniem się na Nr. Inw. 2/529-46.                                                                                                                                       KF-961
Źródło - "MONITOR POLSKI" - 21 maja  1947 r. nr 73
(2016/04/12 20:37)

Maly Roman


Gawryluk Piotr, urodz. 1905 r. w Studziankach, pow. Białostocki woj ew. Białostockie, syn Wincentego i Aleksandry,ostatnio zamieszkały w Studziankach, pow. Białostocki, w 1939 r. został powołany do służby wojskowej i wcielonydo 42 p. p. Białystok Armii Polskiej, wyruszył na wojnę przeciwko Niemcom i od tego czasu nie ma o nim żadnej wiadomości.Roszczenia o zaopatrzenie po zaginionym zgłosiła żona Gawryluk Nadzieja, zamieszkała w Studziankach, gm. Czarna-Wieś, pow. Białostocki.W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, aby zawiadomiłyo tym Starostwo Powiatowe w Białymstoku w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia, z powołaniem się na Nr. Inw. 2/375-46.                                                                                                                                  KF-1078
Źródło - "MONITOR POLSKI" - 21 maja  1947 r. nr 73
(2016/04/12 21:18)

Maly Roman


Źródło - "MONITOR POLSKI" - 15 maja 1947 r. Nr 67 (2016/04/25 14:32)

Maly Roman


Źródło - "MONITOR POLSKI" - 12 maja 1947 r. Nr 64 (2016/04/25 21:08)

Maly Roman


Źródło - "MONITOR POLSKI" - 13 maja 1947 r. Nr 65 (2016/04/25 21:58)

Maly Roman


Źródło - "MONITOR POLSKI" - 13 maja 1947 r. Nr 65
(2016/04/25 21:59)

Maly Roman


Źródło - "MONITOR POLSKI" - 13 maja 1947 r. Nr 65 (2016/04/25 21:59)

Maly Roman


Źródło - "MONITOR POLSKI" - 13 maja 1947 r. Nr 65 (2016/04/25 22:04)

Maly Roman


Źródło - "MONITOR POLSKI" - 17 maja 1947 r. Nr 69 (2016/04/26 11:50)

Maly Roman


Źródło - "MONITOR POLSKI" - 16 maja 1947 r. Nr 68 (2016/04/26 18:22)