4 Batalion Pancerny

/ 58 odpowiedzi / 58 zdjęć
Odznaka pamiątkowa batalionu,stacjonującego w okresie międzywojennym w Brześciu nad Bugiem.

formoza58


Żołnierz batalionu na motocyklu w latach trzydziestych. (2014/05/11 20:51)

formoza58


TKS-y batalionu. (2014/05/11 20:51)

formoza58


Z archiwum Allegro.Transport żołnierzy i sprzętu batalionu w drodze na ćwiczenia w drugiej połowie lat trzydziestych... (2014/05/13 16:58)

formoza58


Znalezione w necie...Pan Henryk Nowosielski podczas zasadniczej służby w batalionie. (2014/05/13 17:02)

formoza58


Żołnierze batalionu na motorze.Jako kierowca Henryk Nowosielski. (2014/05/13 17:03)

formoza58


Sierżant Henryk Nowosielski. (2014/05/13 17:04)

formoza58


Z archiwum Allegro.Żołnierze batalionu ze swoim sprzętem na ćwiczeniach. (2014/05/13 17:05)

formoza58


Z archiwum Allegro.Wizytacja w batalionie... (2014/05/13 17:06)

formoza58


Z korespondencji.Pododdziały batalionu na koszarowym placu ćwiczeń.Lata trzydzieste. (2014/05/13 20:05)

formoza58


Z archiwum Allegro. (2014/05/13 21:46)

formoza58


Na zajęciach w terenie.Druga polowa lat trzydziestych. (2014/05/15 08:54)

formoza58


Z korespondencji.Defilada batalionu w drugiej polowie lat trzydziestych. (2014/05/16 17:00)

formoza58


Z archiwum Allegro... (2014/05/19 15:33)

formoza58


Z archiwum Allegro. (2014/05/21 15:11)

formoza58


Z archiwum Allegro.Żołnierski pogrzeb z udziałem żołnierzy i wozów bojowych batalionu. (2014/05/22 15:20)

formoza58


Z korespondencji.Żołnierze batalionu w przededniu wojny,w 1939 roku... (2014/05/26 12:20)

formoza58


Z archiwum Allegro... (2014/05/27 18:53)