33 Pułk Piechoty.

/ 214 odpowiedzi / 184 zdjęć
Maly Roman


Forty Piątnica c.d. (2017/07/12 18:35)

Maly Roman


Nowogród, miejsce walk III/33 pp. (2017/07/26 22:04)

Maly Roman


Polegli i zaginieni żołnierze 33 pp - biogramy (2017/07/30 21:39)

Maly Roman


Ałtaj Stefan - s. Ignacego i Marianny Zielińskiej, ur. w Muszyńcu 03.08.1907 r. Rolnik, zamieszkały we wsi Szafranki dm. Łyse. Uczestnik kampanii wrześniowej jako żołnierz 33 pp. Dostał się do niewoli i przebywał w obozie jenieckim. Ostatni list rodzina otrzymała jesienią 1944 r. Dalszy los nieznany. Sygn. SPK. Ns.IV-51/1952 (2017/07/30 21:50)

Maly Roman


Archacki Aleksander - s. Marcelego i Aleksandry Gałązka, ur. w Podgórzu 15.03.1913 r. Rolnik, uczestnik kampanii wrześniowej jako kapral rezerwy 33 pp. Zginął pod Andrzejewem 12.09.1939 r. Miejsce spoczynku - Mogiła Zbiorowa Andrzejewo. Sygn. SPŁ. Ns.IV-50/1954 (2017/07/30 22:00)

Maly Roman


Batalion Bronisław - s. Antoniego i Józefy Napiórkowskiej, ur. w Łomży 23.02.1901 r. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. do 33 pp, brał udział w walkach w okolicy Czerwonego Boru i pod Zambrowem, gdzie trafił do niewoli. Przetrzymywany na dziedzińcu koszar w Zambrowie, zginął w nocy 13 września w czasie ostrzelania jeńców z broni maszynowej. Sygn. SG. Zg. 81/1947. (2017/07/30 22:17)

Maly Roman


Bielecki Władysław - s. Bartłomieja i Julianny Kormos, ur. w Minostawicach powiat Stopnia 10.07.1909 r. Mieszkaniec Łomży od r. 1929, żołnierz zawodowy w stopniu plutonowego 33 pp. Uczestnik kampanii wrześniowej, zginął pod Mątwicą 09.09.1939 r. Sygn. SG. Zg. 259/1947. (2017/07/30 22:23)

Maly Roman


Biernacki Stefan - s. Józefy, ur. W Korzenistem 03.11.1916 r. Robotnik, uczestnik kampanii wrześniowej jako żołnierz 33 pp. Dalszy los nieznany. Sygn. SPŁ. Ns.IV-325/1952 (2017/07/30 22:26)

Maly Roman


Chejęcki Wacław - s. Franciszka i Michaliny Kamińskiej, ur. w Szczepankowie 11.02.1902 r. Rolnik, uczestnik kampanii wrześniowej jako żołnierz 33 pp. Zginął w walkach pod Czerwonym Borem 12.09.1939 r. Sygn. SPŁ. Ns.IV-5/1974 (2017/07/30 22:43)

Maly Roman


Cieniewicz Józef - s. Wincentego i Józefy, ur. w Kołakach Wietrzychowo 10.07.1911 r. Rolnik, uczestnik kampanii wrześniowej jako żołnierz 33 pp. Trafił do niewoli niemieckiej, ostatni list przesłał do żony w 1943 r. Dalszy los nieznany. Sygn. SPŁ. Ns.IV-92/1954. (2017/07/30 22:51)

Maly Roman


Cwalina Józef - s. Władysława i Anny Chmielewskiej, ur. w Wysokim w 1902 r. Mieszkaniec Łomży, uczestnik kampanii wrześniowej jako żołnierz 33 pp. Dalszy los nieznany. Sygn. SPŁ. Zg. 7/1951. (2017/07/30 22:56)

Maly Roman


Cwalina Stanisław - s. Piotra i Adeli Cwalina, ur. w Zalesiu 19.03.1904 r. Rolnik, uczestnik kampanii wrześniowej jako żołnierz 33 pp. Zginął 13.09.1939 r. w walkach pod Andrzejewem. Miejsce spoczynku - Mogiła Zbrojowa Andrzejewo. Sygn. SPŁ. Ns.IV-25/1959; SPŁ. Ns.IV-6/1972. (2017/07/30 23:02)

Maly Roman


Gocłowski Stanisław - s. Feliksa i Marianny z Pałusków, ur. w Zambrowie w kwietniu 17. 02.1906 r. Zmobilizowany w sierpniu do 33 pp w Łomży. Trafia do niewoli niemieckiej, ostatnia wiadomość pochodzi z 1940 r. Dalszy los nieznany. Sygn. SG. Zg.186/1947. (2017/07/31 21:50)