33 Pułk Piechoty.

/ 215 odpowiedzi / 185 zdjęć
Pułk stacjonował w Łomży i wchodzil w skład 18 Dywizji Piechoty.Odznaka pamiatkowa pułku w wersji oficerskiej.

formoza58


Sztandar pułku... (2014/12/27 12:10)

formoza58


Z "Odkrywcy"... (2014/12/27 12:11)

formoza58


Z archiwum Allegro. (2014/12/27 17:34)

formoza58


Z archiwum Allegro. (2015/01/14 18:52)

RoMaDan


Zdjęcie z 1921 roku mojego dziadka plut. Wacława Danielkiewicza (stojący), walczącego w wojnie 1919-1920 (od 1917r.) w szeregach 33pp w 1 kompanii (przeszedł w zasadzie cały szlak bojowy wraz z dostaniem się do niewoli i ucieczki oraz powrocie do swoich w 1920 w okolicy Homla).Uczestnik bitwy na przedpolach Warszawy na odcinku Osów - Leśniakowizna, w miejscu śmierci ks. Skorupki.

W dokumentach posiadam jeszcze zeskanowany jego życiorys z archiwum CAW z opisem walk i sytuacji w Knyszynie w czasie zdobywania niepodległości oraz rozbrajania Niemców.
Po 1924 roku od początku istnienia służył w 1 Baonie Granicznym Budsław, 1 Kompanii Granicznej Olkowicze Korpusu Ochrony Pogranicza aż do walk po 20 września 1939r. z sowietami.Późniejszy "leśny", a dalej to już .... tajemnica. :)
pozdrawiamRobert Danielkiewiczdumny z dziadka wnuk :) (2015/06/23 11:23)

formoza58


Poczet sztandarowy pułku podczas uroczystości wręczenia buławy marszałowskiej Rydzowi Śmigłemu. (2015/07/08 13:32)

Maly Roman


Piątnica k/Łomży, cmentarz parafialny usytuowany w obrąbie fortów wybudowanych przez Rosję carską. Teren walk w wojnie bolszewickiej 1920 roku i wojnie obronnej 1939. Przeprawy przez Narew bronił 33 PP. Na tym cmentarzu jest pochowany w kwaterze rodzinnej jeden z obrońców nie upamiętniony w Księdze Poległych. (2015/09/13 23:47)

Maly Roman


cd.Prawdopodobnie plutonowy (2015/09/13 23:50)

Maly Roman


W mogile zbiorowej są pochowani prawdopodobnie bezimienni  żołnierze polegli na fortach w Piątnicy.  (2015/09/14 00:00)

Maly Roman


Ppłk Jerzy Sawa – Sawicki pierwszy dowódca 33 p.p., który zmarł nagle na atak serca.Nagrobek ppłka Jerzego Sawy - Sawickiego znajduje się na cmentarzu parafialno – komunalnym w Łomży przy ul. Mikołaja Kopernika. (2016/03/09 23:02)

Maly Roman


27 Lipca 2012 zmarł Kazimierz Bazydło, ostatni żołnierz 33 Pułku Piechoty im. Strzelców Kurpiowskich. Miał 96 lat. We wrześniu 1939 r. walczył w składzie 1. Batalionu 33. Pułku Piechoty im. Strzelców Kurpiowskich. Był weteranem walk września 1939 i więźniem obozów niemieckich (2016/03/10 15:54)