3 Pułk Ułanów WKKP postscriptum

/ 274 odpowiedzi / 250 zdjęć
formoza58


Posterunek ułański przy Kanale Ogińskiego. (2013/04/28 19:26)

formoza58


Z Allegro.I ciąg dalszy cyklu... (2013/04/29 13:39)

formoza58


Z Allegro.Szkoła podoficerska CKM Krakowskiej Brygady Kawalerii w koszarach pułku w Tarnowskich Górach. (2013/06/04 11:37)

formoza58


Z Allegro.Gen.Dowbór- Muśnicki w otoczeniu oficerów na pogrzebie adiutanta Józefa Piłsudskiego,oficera pułku,rtm.Stanisława Wilhelma Radziwiłła (dwudziestego ordynata na Dawidgródku),poległego 28 kwietnia 1920 roku pod Malinem na Ukrainie. (2013/06/11 15:13)

formoza58


Z mojego "kossakowskiego zbiorku".Ułan pułku opatrujący swego konia według Wojciecha Kossaka. (2013/06/19 11:59)

formoza58


Ze starej prasy okresu międzywojennego...Relacja z uroczystości poświęcenia i wręczenia pułkowi drugiego sztandaru w dniu 16 pażdziernika 1921 roku na stopniach Kościoła Garnizonowego na Placu Saskim w Warszawie. (2013/06/28 20:10)

formoza58


Prezes Rady Miejskiej Warszawy,Ignacy Baliński,przekazuje sztandar Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu.Widoczny biskup polowy Wojska Polskiego,ks.Stanisław Gall. (2013/06/28 20:14)

formoza58


Józef Piłsudski przekazuje sztandar dowódcy pułku,mjr.Cyprianowi Bystramowi.Ten z kolei przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu,,który tworzyło trzech kawalerów Srebrnego Krzyża Wojennego Virtuti Militari.Byli to: podoficer sztandarowy,wachm.Jan Górski,mjr.Marian Słonimski i por.Stanislaw Horwatt. (2013/06/28 20:20)

formoza58


Z Allegro.Teatrzyk wojskowy  pułku po premierze "Nocy Belwederu w jednym akcie".Tarnowskie Góry,11 kwietnia 1924 roku. (2013/07/02 10:31)

formoza58


Z korespondencji.Por.Józef Niedżwiedzki. (2013/07/20 19:22)

formoza58


Z korespondencji.Ułan Gajewski.Druga połowa lat trzydziestych. (2013/09/15 17:57)

formoza58


Z archiwum aukcyjnego... (2013/09/29 16:41)