3 Pułk Szwoleżerów WKKP postcriptum

/ 809 odpowiedzi / 530 zdjęć
grzegorzbonsai


Zdjecie, opisane w albumie jako Święto Pułkowe 3 Pułku Szwoleżerów w Suwałkach. Brak daty.

Pozdrawiam

 

(2012/12/28 22:21)

formoza58


Zgodnie z obietnicą wrzucam fotografie (z archiwum Allegro) z uroczystości 10- Lecia Pułku,z 2 lipca 1930 roku.Nie znam planu obchodów  i jego przebiegu więc postaram przedstawić chronologicznie...Zdjęcie z 42075,przedstawione przez Artura,to moment przyjazdu prezydenta RP do koszar przed frontem szwadronu honorowego (z ozdobnymi czaprakami),który eskortował go jadącego bryczką na polową mszę św.Tutaj bryczka w asyście szwadronu honorowego na ulicach Suwałk... (2013/01/03 11:29)

formoza58


...brama powitalna przed koszarami 41 Pułku Piechoty.Uwagę zwracają umieszczone na niej odznaki pamiątkowe jednostek suwalskiego garnizonu.W przypadku 3P.Szwol. umieszczona jest pierwsza wersja... (2013/01/03 11:31)

formoza58


...przyjazd prezydenta RP na błonia,na których odbędzie się msza polowa i defilada.Przegląd pułku ustawionego w linii szwadronów rozwiniętych. (2013/01/03 11:35)

formoza58


...powitanie prezydenta przed mszą polową. (2013/01/03 11:37)

formoza58


Na wcześniejszych fotografiach 56450-56452 przedstawiłem poczty sztandarowe 2P.Uł.Grochowskich,3 P.Szwol. i 41 PP biorących udział w mszy polowej.Reszta fotografii z tego etapu obchodów.Prezydent RP przed ołtarzem... (2013/01/03 11:41)

formoza58


...za fotelem prezydenckim rozpoznaję uśmiechniętego (od ucha do ucha) dowódcę pułku ppłk."Haniś"- Kuleszę i siedzącego po jego lewej stronie gen.Kleeberga. (2013/01/03 11:45)

formoza58


...Ppłk.Kulesza i gen.Kleeberg uchwyceni w obiektywie z innej pozycji. (2013/01/03 11:46)

formoza58


...msza polowa w trakcie. (2013/01/03 11:48)

formoza58


Defilada pułku po zakończeniu mszy polowej.Tutaj trybuna honorowa z Prezydentem RP... (2013/01/03 12:17)

formoza58


...przyjmującego defiladę szwadronów. (2013/01/03 12:17)

formoza58


Poczet sztandarowy pułku przed trybuną honorową. (2013/01/03 12:19)

formoza58


Pułk na koszarowym placu ćwiczeń.Pluton trębaczy... (2013/01/03 12:20)

formoza58


...jeden ze szwadronów na tle koszar i stajni. (2013/01/03 12:21)

formoza58


...i szwadron CKM z koszarami w tle. (2013/01/03 12:23)

formoza58


I teraz nie wiem czy pułkowe zawody konne odbyły się "o suchym pysku" przed,czy "z pełnym bandziochem" po obiedzie ?Logika mówi,że przed...;-) (2013/01/03 12:26)

formoza58


...nagradzanie triumfatorów zawodów oficerskich... (2013/01/03 12:27)

formoza58


...oraz podoficerskich (widocznych od prawej). (2013/01/03 12:29)

(ks)


Przebieg wizyty  prezydenta Mościckiego na 10-leciu 3 p.szwol. (30 czerwca – 1 lipca 1930 roku) wyglądał tak:

Obchody zapoczątkowano 29 czerwca uroczystym apelem poległych. Następnego dnia o godzinie 10.30 odbyła msza żałobna za poległych w kościele św. Aleksandra, a w godzinach popołudniowych konkurs konny dla oficerów i podoficerów. W godzinach przedwieczornych, przy bramie powitalnej w pobliżu koszar 41. pułku piechoty prezydenta powitali przedstawiciele władz administracji państwowej, prezydent Suwałk, przedstawiciele duchowieństwa i organizacji społecznych oraz komendant garnizonu gen. bryg. Mikołaj Waraksiewicz w otoczeniu oficerów oddziałów garnizonu. Po salwie armatniej i powitalnych mowach prezydent w asyście jednego ze szwadronów 3. pułku szwoleżerów udał się samochodem do koszar. Trasę przejazdu zabezpieczał szpaler utworzony przez żołnierzy oddziałów garnizonu, za którym zgromadziły się tłumy mieszkańców. W koszarach, na placu alarmowym prezydenta powitał pułk ze sztandarem i plutonem trębaczy na czele z dowódcą płk. Zdzisławem Kwiatkowskim, a przed wejściem do „apartamentów (…), w imieniu pań 3. pułku szwoleżerów pułkownikowa Kwiatkowska”. O godzinie 21.30 w kasynie oficerskim odbył się obiad wydany na cześć prezydenta przez korpus oficerski z udziałem m.in. dowódcy OK III gen. bryg. Aleksander Litwinowicz, dowódcy Brygady Kawalerii „Suwałki” gen. Mikołaja Waraksiewicza, dowódców wszystkich stacjonujących w garnizonie oddziałów, byłych żołnierzy i ochotników oraz przedstawicieli władz i społeczeństwa. Po jego zakończeniu prezydent udał się na spoczynek, a goście na przyjęcie w Resursie Obywatelskiej. Drugiego dnia wizyty na Placu Ćwiczeń „Papiernia” odbyła się msza polowa z udziałem prezydenta i oddziałów garnizonu odprawiona przez ks. dziekana Bolesława Gumowskiego. Przed jej rozpoczęciem ks. kapelan Wacław Sankowski wygłosił przemówienie w którym „w prześlicznych słowach skreślił owocny wysiłek twórczy 3. Pułku Szwoleżerów”. Po mszy prezy-dent odebrał defiladę. „Przy dźwiękach orkiestr przemaszerował dziarsko 41. SSP, następnie 29. baon KOP, poczem przebiegł brawurowym cwałem przed trybuną (…) 3. Pułk Szwoleże-rów Mazowieckich oraz 2. Pułk Ułanów Grochowskich, chyląc swe zwycięskie sztandary przed głową naszego Państwa. (…) Po skończeniu defilady udał się P. Prezydent wraz ze świ-tą do 3. P. Szwoleżerów”. O godzinie 12.30 odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia szefa pułku płk. Jana Kozietulskiego. „Ceremonii odsłonięcia dokonał osobiście P. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, poczem odbyła się fotografia P. Prez. Mościckiego w gronie oficerów 3 P. Szwoleżerów”. Następnie dowódca OK III gen. bryg. Aleksander Litwinowicz dokonał dekoracji „oficerów i podoficerów Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi, za pracę pokojową Pułku”. „Po dekoracji przedefilował pułk przed pomnikiem swego szefa. Żywo interesując się bytowaniem pułku zwiedził p. Prezydent koszary i stajnie, poczem udał się na wspólny obiad żołnierski. Przy długich stołach zasiedli goście z p. Prezydentem na czele, oficerowie i podoficerowie z rodzinami, żołnierze oraz ochotnicy (…). W miłym nastroju w pogawędce przy kieliszku trwał obiad około dwóch godzin. Smakował p. Prezydentowi nasz obiad żołnierski, bo kazał podać sobie książkę kuchenną i wpisał: »Obiad był wyśmienity”. O godzinie 15 prezydent opuścił Suwałki eskortowany do granic miasta przez szwadron honorowy. Po pożegnaniu „odbyły się popisy szwoleżerów, składające się z woltyżerki polowej, konkursu władania białą bronią, karuzeli z walką pióropuszy i najrozmaitszych innych gier żołnierskich. Popisy te bardzo urozmaiciły święto pułku, gdyż dopiero teraz szwoleżerowie mieli sposobność pokazać swoją brawurę i swój zapał żołnierski. Wieczorem odbyły się bale w kasynie oficerskim i podoficerskim”

(2013/01/03 12:33)

formoza58


Piękne dzięki,Krzychu,jak zawsze niezawodny.I rodzi się przy okazji pytanie:Może zdjęcia Prezydenta w samochodzie dotyczą pożegnania,a nie powitania w koszarach? (2013/01/03 15:20)

formoza58


Lub dotyczą przyjazdu samochodem do Suwałk? Natomiast zdjęcie 56832 przedstawia przejazd P rezydenta  (po przenocowaniu w Suwałkach) na mszę polową bryczką pułkową? (2013/01/03 15:26)

(ks)


Masz rację Krzysztofie. Prezydent przyjechał do Suwałk samochodem, a drugiego dnia na Plac Ćwiczeń Papiernia, gdzie odbywała się msza polowa i defilada pojechał bryczką.

(2013/01/03 15:31)

formoza58


Więc teraz będę się posługiwał kolejnością wydarzeń wg. Twojej "wrzutki"...O godzinie 12.30 odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Szefa Honorowego Pułku.Przed kulminacyjna chwila... (2013/01/03 16:07)

formoza58


...moment odsłonięcia pomnika przez Prezydenta RP... (2013/01/03 16:09)

formoza58


...i Szef Honorowy Pułku z wysokości cokołu patrzy na piękną bramę do koszar,przyozdobionej dwoma szwoleżerskimi czapami. (2013/01/03 16:12)