3 Pułk Szwoleżerów WKKP postcriptum

/ 808 odpowiedzi / 529 zdjęć
zyzul


Przed stajnią szwadronu CKM Pan Porucznik Sommer i podoficerowie wśród nich mój dziadek. Pan Sommer został zamordowany w oflagu za próbę ucieczki. (2012/06/26 22:48)

zyzul


X Kurs Szkoły Podoficerów zawodowych Kawalerji w Grudziądzu marzec 1932 r. (2012/06/27 07:27)

zyzul


(2012/06/27 07:53)

zyzul


(2012/06/27 15:38)

zyzul


X kurs Grudziądz 1932 r. (2012/06/27 17:27)

zyzul


Szwadron CKM. (2012/06/28 16:30)

zyzul


Odsłonięcie pomnika w koszarach szwoleżerów w 1930 r. przez Prezydenta Mościckiego. (2012/06/28 17:44)

zylkos


Rotmistrz Jan Mikołaj Kossowski,ur.5 XII 1888 w Wąwolnicy.w dniu 2 listopada 1918 zgłosił się do służby w 7 pułku ułanów lubelskich w Kraśniku. Został dowódcą plutonu ciężkich karabinów maszynowych. Od końca listopada walczył z tym pułkiem na Podolu z Ukraińcami. W dniu 12 stycznia 1919 roku został ciężko ranny pod Żółkwią. Po wyleczeniu ran otrzymał przydział do szwadronu zapasowego 7 p. ułanów stacjonującego w Ciechanowie oraz w Mińsku Mazowieckim pełniąc funkcję dowódcy plutonu CKM. Awansował do stopnia ppor.

komendanta wojennego w gminie Wąwolnica. Około 10 września, gdy Niemcy przełamali front na Wiśle Jan Mikołaj Kossowski zlikwidował komendanturę i dołączył do ostatnich oddziałów wojska polskiego wycofującego się na wschód. Walczył z Niemcami pod Solcem nad Wisłą potem dołączył się pod Chełmem Lubelskim do zgrupowania wojsk, które miały utworzyć na Bugu drugą linię obrony przed  armią niemiecką. Zgrupowanie to pod Werbą  koło Włodzimierza Wołyńskiego zostało otoczone przez wojska sowieckie, rozbrojone i wzięte do niewoli. Jan Mikołaj Kossowski znalazł się w obozie jenieckim w Kozielsku. Z Kozielska z grupą 100 oficerów  polskich spisanych przez  NKWD na  liście Nr.022/2 z dnia 9 kwietnia 1940 roku był przewieziony do lasu Katyńskiego i rozstrzelany. W 1943 roku podczas ekshumacji został rozpoznany na podstawie posiadanych przy sobie: książeczki oficerskiej, legitymacji krzyża Virtuti Militari i baretki tegoż krzyża. Na  liście AM był zapisany z numerem 01388.

(2012/06/28 20:46)

zylkos


Oficerowie 201 Ochotniczego Pułku Szwoleżerów.
Siedzą od prawej: 1 - ppor. Edward Capałła; 2 - ppor. Edward Witkowski; 4 - rtm. Stefan Hanka Kulesza (d-ca pułku), 4 od lewej stoi por. Jan Kossowski. (2012/06/28 20:58)

formoza58


Znalazło mi się w zbiorach IPMS...Zajęcia konne na koszarowym placu ćwiczeń w latach dwudziestych. (2012/06/28 21:02)

zylkos


Do zdjęcia wyżej,pozycja 3 siedzi dca Stefan Hanka Kulesza i poniżej dca 201 pułku ochotniczego pułku szwoleżerów. (2012/06/28 21:02)

formoza58


Defilada plutonu łączności.Pierwsza połowa lat trzydziestych. (2012/06/28 21:05)

formoza58


Z tego samego okresu jw. Pluton łączności podczas zajęć. (2012/06/28 21:07)

zyzul


(2012/06/29 17:18)

zyzul


(2012/06/29 17:40)

zyzul


Nagroda. (2012/07/02 15:42)

zyzul


Obok klęczącego konia Stefan Bohatyrewicz. (2012/07/02 16:37)

zyzul


Od lewej strony: NN,Marysia,NN, Stefan Bohatyrewicz, Stanisława Czerniawska, Jasiński. (2012/07/14 17:59)

zyzul


Pan Chludziński Jan 10.VII 1921 r. (2012/07/14 18:31)

formoza58


Alfabetyczna lista oficerów reprezentujących barwy pułku w zawodach krajowych i zagranicznych w latach 1921-1939:
Ppor.Bardziński.Uczestnik zawodów w Suwałkach w 1933 roku.Por.Bilwin Jerzy.Uczestnik Jeżdzieckich Mistrzostw Polski (1936,37,38),zawodów w Grudziądzu (1931),Gdyni (1936,37),Gnieżnie (1937),Baranowiczach (1937),Lublinie (1936),Ciechocinku (1938),Warszawie (1936,37,38,39),Zakopanem (1939),Truskawcu (1937).Uczestnik zawodów zagranicznych: w Sopocie (1937),Rydze (1937),Bukareszcie (1938),Insterburgu (1938),oraz w Rzymie (1939).Por.Brudziński.Uczestnik zawodów w Suwałkach w 1933 roku.Rtm.Bukraba Stanisław.Uczestnik rajdu (1922),zawodów w Poznaniu (1924,29),Grudziądzu (1927),Ciechocinku (1927).Por,Ignaczak.Uczestnik zawodów w Warszawie w 1925 roku.Por.Malarewicz.Uczestnik zawodów w Suwałkach (1933) i "Militari" (1938).Por.Malewski.Uczestnik zawodów w Suwałkach w 1933 roku.Płk.Pożerski Mieczysław.Uczestnik zawodów w Warszawie (1923,24),Poznaniu (1924,26,27,28) i Bydgoszczy w 1928.Rtm.Witkowski Edward Leon.W 1939 szef sztabu Kresowej BK.Uczestnik zawodów w Grudziądzu (1924,25) oraz Gnieżnie w 1926 roku. (2012/07/30 17:42)

zyzul


(2012/08/01 18:21)

zyzul


(2012/08/01 18:35)

(ks)


Zyzul - bardzo ciekawe fotki. Rozumiem że jest ich więcej . Jest szansa żeby zobaczyć wszystko w dobrych rozdzielczościach?

Fotka 48056 to najwyraźniej zakończenie szkoły podoficerskiej ckm BK "Suwałki" w 1932 lub 1933 r. W rzędzie środkowym siedzą: rtm Edward Capałła 3 p.szwol., ppłk Witold Gierulewicz z-ca d-cy 2 p.uł., płk Rudolf Dreszer od maja 1932 d-ca BK "Suwałki", ppłk Zdzisław Kwiatkowski do końca 1933 d-ca 3.p.szwol., ppłk Józef pająk z-ca dowódcy 3 p.szwol. W rzędzie z tyłu 3 od lewej chyba por. Marian Cyngott z 2 p.uł.

 

(2012/08/01 22:00)