3 Pułk Strzelców Podhalańskich.

/ 153 odpowiedzi / 145 zdjęć
formoza58


Święto Pułku w drugiej połowie lat trzydziestych.Od lewej kolejno: mjr.Tadeusz Brąglewicz,kpt NN,kpt.Seweryn Dawid,por.Włodzimierz Janiga,por.Leon Firczyk,por.Wit Bydlinski,por.Stanisław Prus,ppor.Władysław Kwarciński,kpt.Adam Kryciński,ppor.NN.W strojach żywieckich siostry por.W.Bydlińskiego. (2013/07/19 09:59)

formoza58


Z archiwum Allegro... (2013/07/19 14:02)

formoza58


Z archiwum Allegro... (2013/07/20 00:45)

formoza58


Z korespondencji... (2013/07/20 10:59)

formoza58


Tamburmajor orkiestry pułkowej,sierż.Antoni Sochor. (2013/07/20 11:03)

formoza58


Oficerowie przed budynkiem dowództwa pułku.Lata trzydzieste. (2013/07/20 11:05)

formoza58


Ze Święta Pułku... (2013/07/24 21:26)

formoza58


Podoficerowie pułku.Rok 1929. (2013/07/25 00:42)

formoza58


Uroczystość przekazania dowództwa pułku w czerwcu 1938 roku.Widoczny zdający (na podium) płk.Józef Giza,w pelerynie przyjmujący ppłk. Julian Czubryt. (2013/07/25 00:46)

formoza58


Z NAC-u.Strzelcy z kompanii wysokogórskiej pułku podczas zajęć wspinaczkowych w 1924 roku. (2013/07/25 09:30)

formoza58


Kompania honorowa pułku podczas uroczystości poświęcenia i otwarcia nowego hangaru w Aleksandrowicach w 1936 roku... (2013/07/25 09:41)

formoza58


Z korespondencji.Ppłk.Stanisław Sosabowski,kiedy sprawował funkcję zastępcy dowódcy pułku. (2013/07/25 15:48)

formoza58


Aleksander Kunicki podczas służby w pułku.W czasie okupacji był szefem Służby Wywiadu Armii Krajowej. (2013/07/25 15:50)

formoza58


Bronisław Czech (pierwszy od lewej) podczas służby w pułku. (2013/07/25 15:52)

formoza58


Orkiestra pułkowa. (2013/08/03 15:48)

formoza58


Z korespondencji...Strzelec pułku po uroczystym wręczeniu piór w drugiej połowie lat trzydziestych. (2013/08/03 15:49)

formoza58


Starsi strzelcy pułku:z prawej Edmund Winnicki i Fertner w krótkich pelerynach z ciupagami.Z prawej tempo "prezentuj broń",z lewej "na ramię broń". (2013/08/03 15:53)

formoza58


Exlibris biblioteki pułkowej. (2013/08/05 18:20)

formoza58


Ppor.Józef Zorek. (2013/08/05 18:22)