3 Pułk Strzelców Podhalańskich.

/ 153 odpowiedzi / 145 zdjęć
zylkos


Szkoła podoficerska artylerii piechoty-Bielsko. (2013/07/09 17:38)

zylkos


zoom (2013/07/09 17:39)

zylkos


legitymacja odznaki pamiątkowej 3psp,nr.190. (2013/07/09 17:54)

zylkos


przód (2013/07/09 17:55)

zylkos


środek (2013/07/09 17:55)

formoza58


Z archiwum Allegro... (2013/07/09 19:02)

formoza58


Prezydent RP Ignacy Mościcki wręcza sztandar pułkowi w pażdzierniku 1927 roku. (2013/07/10 12:01)

formoza58


Defilada pułku podczas Święta Pułku w 1927 roku. (2013/07/11 12:10)

formoza58


Z NAC-u.Przyjęcie nowego rekruta w pułku w 1937 roku... (2013/07/11 16:19)

formoza58


Z korespondencji... (2013/07/12 00:16)

formoza58


Z archiwum Allegro...Podoficer pułku na spacerze. (2013/07/13 19:04)

formoza58


Dyplom odznaki pamiątkowej pułku. (2013/07/13 19:05)

zylkos


książeczka wojskowa,służba zasad w 12 pp (2013/07/14 13:20)

zylkos


służba w rezerwie (2013/07/14 13:21)

zylkos


wpisów cd (2013/07/14 13:21)

zylkos


PATRZ PIECZĄTKA PO LEWO  Z IV 1923 R.!!!-KARTA MOBILIZACYJNA (2013/07/14 13:24)

zylkos


STR.TYT (2013/07/14 13:25)

zylkos


str.2 i 3 (2013/07/14 13:25)

zylkos


i jeszcze pieczątka z datą (2013/07/14 13:27)

formoza58


Pułkowa sztafeta na mecie Marszu Huculskim Szlakiem II Brygady Legionów,który odbył się w 1935 roku.Strzelcy pułku byli w nim na II miejscu. (2013/07/14 14:31)

formoza58


Z archiwum Allegro... (2013/07/15 19:15)

formoza58


Z NAC-u.Pułkowy patrol podczas Marszu Huculskim Szlakiem II Brygady  w 1937 roku,który ostatecznie zajął III miejsce. (2013/07/15 19:18)

formoza58


Poczet sztandarowy pułku w drugiej połowie lat trzydziestych.Stoją od lewej:st.sierż.Wacław Kosecki,sierż.Józef Biernat,st.sierż.Józef Kostrzewa,ppor.Stanisław Piątek. (2013/07/18 10:52)

formoza58


Poczet dowódcy pułku w szyku konnym.Pierwszy od lewej dowódca pułku,płk.Karol Roman Zagórski,trzeci adiutant por.Adam Kryciński,za nim plut.Edmund Winnicki. (2013/07/18 10:55)