3 Pułk Strzelców Konnych WKKP postscriptum

/ 181 odpowiedzi / 164 zdjęć
formoza58


Z archiwum Allegro... (2013/05/18 17:20)

formoza58


Z korespondencji...Uzupełnienie do fotografii zamieszczonych na stronach 28-29 tomika..."Samuraj" na stażu w pułku w 1936 roku,major Akio Doi w otoczeniu oficerów pułku. (2013/05/18 19:38)

formoza58


Z "Odkrywcy"... (2013/05/18 19:39)

formoza58


I jeszcze jeden żeton pułkowej spółdzielni. (2013/05/18 20:08)

formoza58


Z "Odkrywcy"... (2013/05/19 10:06)

formoza58


Z archiwum Allegro... (2013/05/19 10:07)

formoza58


Z korespondencji.Trzy fotografie,zamieszczone w tomiku na stronach 54-55 posiadają niepełny,lub domyślny opis:Gen.S.Grzmot- Skotnicki wizytuje koszary pułku... (2013/05/19 19:13)

formoza58


Najbliższy prawdzie opis choć bardzo ogólny,mianowicie :pożegnanie gen.S.Grzmot-Skotnickiego... (2013/05/19 19:16)

formoza58


...i ostatnia fotografia przedstawiająca (według opisu) grupę oficerów 3 Pułku Strzelców Konnych podczas nierozpoznanej uroczystości.Faktycznie fotografia przedstawia oficerów i podoficerów pułku wraz z rodzinami odprowadzających generała na pociąg. (2013/05/19 19:22)

formoza58


Trzy fotografie dotyczą jednej uroczystości,wizyty Grzmota w Wołkowysku, by pożegnać się z pułkiem swojej byłej Nowogródzkiej Brygady Kawalerii,po nominacji na dowódcę Pomorskiej Brygady Kawalerii, w drugiej połowie lat trzydziestych.Któż mógł przypuszczać,że latem 1939 roku nastąpi "roszada".Pułk odejdzie do Suwalskiej BK,a jego miejsce w nowogródzkiej brygadzie zajmie 4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej. (2013/05/19 19:29)

formoza58


Z archiwum Allegro... (2013/05/19 20:42)

formoza58


Na ostatniej fotografii strzelcy trzymają "dragonki" w dłoniach.Ale nie studyjne,Rafał,bowiem były one na stanie w pułku.Tutaj widoczny strzelec z dragonką  przy pasie.I umieszczoną na "rosyjską modłę",bo paski chyba się nie poskręcały... (2013/05/20 11:54)

formoza58


Z korespondencji... (2013/05/20 18:57)

formoza58


...i kościół garnizonowy współcześnie. (2013/05/20 18:59)

formoza58


Portret Szefa Honorowego pułku,hetmana polnego koronnego,Stefana Czarnieckiego. (2013/05/21 10:37)

formoza58


I parę migawek z uroczystości przeniesienia trumny z prochami hetmana Stefana Czarnieckiego do sarkofagu do kościoła w Czarncy.Odbyła się w dniach 15-16 pażdziernika 1937 roku,a obecnością swą zaszczycili nią min.marszałek Edward Rydz- Śmigły i polowy biskup WP,Józef Gawlina.W uroczystości brał udział szwadron honorowy pułku ze sztandarem,oraz oficerowie z dowódcą pułku,płk.Julianem Filipowiczem na czele.Miejsce uroczystości,kościół św.Floriana obecnie. (2013/05/21 10:44)

formoza58


Z korespondencji.Budowa sarkofagu,rozpoczęta w 1935 roku. (2013/05/21 10:46)

formoza58


Z NAC-u...Gotowy sarkofag w 1937 roku. (2013/05/21 10:47)

formoza58


I jego stan obecny. (2013/05/21 10:48)

formoza58


ZNAC-u.Szwadron honorowy pułku na uroczystości. (2013/05/21 10:50)

formoza58


Złożenie raportu przybyłemu marszałkowi Edwardowi Rydzowi Śmigłemu. (2013/05/21 10:51)

formoza58


Przegląd ustawionych pod kościołem pododdziałów.Od prawej sztandar i orkiestra 27 Pułku Piechoty,w głębi szwadron honorowy pułku. (2013/05/21 10:54)