3 Batalion Pancerny

/ 56 odpowiedzi / 55 zdjęć
formoza58


Czołgi 7 TP batalionu podczas pogrzebu majora Stefana Rago z 24 Pulku Ułanów Zmotoryzowanych,poległego w rejonie Jaworzyny pod koniec listopada 1938 roku. (2014/10/09 00:08)

formoza58


Z archiwum Allegro.Żołnierze z kompanii szkolnej batalionu w drugiej połowie lat trzydziestych. (2014/10/11 10:29)

formoza58


Z archiwum Allegro... (2015/04/28 13:03)

formoza58


Na defiladzie w 1937 roku. (2019/04/24 21:59)

formoza58


W 1938 roku, podczas wręczania sztandarów oddziałom broni pancernej. (2019/08/15 00:38)