22 Pułk Ułanów WKKP postscriptum

/ 289 odpowiedzi / 222 zdjęć
formoza58


Znalezione w Muzeum Katyńskim.Rtm.Stanisław Kowalewski.Zamordowany przez Sowietów w 1940 roku. (2014/02/13 01:00)

formoza58


Z korespondencji.Defilada pułku na nieustalonej uroczystości w pierwszej połowie lat trzydziestych. (2014/02/13 01:02)

ogrodywspomnien11


"Rocznik mojego dziadka.... a więc "barbarzyńcy" przerwali Mu życie, gdy miał 31 lat."


31 lat nie skończył, więc właściwie żył 30 lat, a dokładnie 11 251 dni. To oczywiście szczegół, przykrym faktem jest natomiast, że stracił życie stanowczo zbyt młodo: http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/22328
(2014/03/21 10:40)

formoza58


Mjr.dypl.Stefan Pronaszko. (2014/04/20 19:11)

Cezar


Prawdopodobnie jest to defilada pułku po poświęceniu sztandaru w Przemyślu w 1923 r. (2014/04/20 20:14)

n-n


Odtwórstwo historyczne
(2014/05/04 12:39)

formoza58


Z sympatycznej korespondencji...Grupa oficerów pułku przed 1935 rokiem. (2014/06/09 20:51)

formoza58


...i jeszcze ppłk.Stanisław Rostworowski z córka i synkiem w drugiej połowie lat trzydziestych. (2014/06/09 20:54)

formoza58


Rtm.Leopold Letyński.Urodzony 14 listopada we Lwowie.W pułku od 1928 roku.We wrześniu 1939 roku był kwatermistrzem.Po rozdzieleniu pułku został wzięty do niewoli przez Sowietów.Umieszczony w obozie w Sarobielsku,został zamordowany w kwietniu 1940 roku. (2014/06/10 18:51)

formoza58


Por.Kazimierz Łopuszański.Urodzony 30 stycznia 1911 roku w Kosowie w województwie Stanisławskim.W 1930 roku wstępuje ochotniczo do służby w Wojsku Polskim,początkowo w szeregach 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich.W latach 1931- 1933  w Szkole Podchorążych Kawalerii w CWK w GrudziądzuPo jej zakończeniu przydzielony zostaje do 22 Pułku Ułanów.Jest świetnym jeżdzcem,bierze udział min. w krajowych zawodach konnych w Brodach (1934) i Baranowiczach w 1936 roku.Na wojnę wyrusza jako dowódca 2 szwadronu.Po rozdzieleniu pułku zostaje włączony do grupy kawalerii "Chełm" płk.W.Płonki i ze swoim szwadronem wchodzi w skład improwizowanego pułku kawalerii ppłk. Feliksa Kopcia.Po kapitulacji grupy dostaje się do niewoli sowieckiej.Więziony w obozie w Kozielsku,zamordowany w kwietniu 1940 roku. (2014/06/11 00:41)

formoza58


Por.rez.Władysław Zbigniew Zbrożek.Urodzony 6 lutego 1904 we Lwowie.Absolwent wydziału Rolniczo- Lasowego Politechniki Lwowskiej (1926).Dalsza nauka to Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii w CWK w Grudziądzu.Stopień podporucznika otrzymuje ze starszeństwem 1 stycznia 1934 roku.Przydzielony do 22 P.Uł.,gdzie odbywał ćwiczenia rezerwy jako dowódca plutonu.We wrześniu 1939 roku był oficerem łącznikowym Kresowej Brygady Kawalerii.Wzięty do niewoli przez Sowietów,więziony w Starobielsku,zamordowany w kwietniu 1940 roku. (2014/06/11 11:27)

formoza58


Z korespondencji.Ułan pułku przed 1935 rokiem. (2014/06/11 16:13)

formoza58


Ułani jednego ze szwadronów pułku podczas obiadu w przerwie ćwiczeń. (2014/06/12 00:11)

formoza58


Rtm.Leopold Letyński z rodziną. (2014/06/13 18:38)

Cezar


Spotkał mnie niebywały fart, dzięki uprzejmości p. Bogdana Pełdiaka otrzymałem fotografię z 22 p. uł. na którym, z moimi rodzicami zidentyfikowałem mojego dziadka, który służył w pułku w 1932 r. Jest to tym większe szczęście, że nie zachowało się niemal nic po mojej rodzinie z okresu międzywojennego i wojennego z powodu banderowskiego pogromu. (2014/11/08 22:14)

Cezar


(2014/11/08 22:18)

Cezar


(2014/11/08 22:21)

Cezar


(2014/11/08 22:23)

Cezar


Nareszcie się udało....na poniższej fotce ułan Michał Grzeszczuk. Służył w 22 p. uł. w 1932 r. odbył kilka ćwiczeń rezerwy, a następnie z tym pułkiem poszedł na front w 1939 r. (2014/11/08 22:26)