20 Pułk Piechoty

/ 108 odpowiedzi / 108 zdjęć
Garnizonem pułku był Kraków.Odznaka pamiątkowa pułku w wersji oficerskiej.

formoza58


Pododdziały podczas Święta Pułku na przglądzie na rynku krakowskim w 1928 roku. (2014/11/30 17:13)

formoza58


Jedna z najbardziej popularnych fotografii,obsługujacych przed laty temat Września 1939 roku.Kiedyś trafilem w NAC-u cały cykl przedstawiających jeden z plutonów szkolnych pułku podczas zajęć w polu w początkach lat trzydziestych... (2014/11/30 18:37)

formoza58


...i z humorem atak na bagnety ;-) (2014/11/30 18:43)

formoza58


Z "Odkrywcy".Zdrowy,młodzińczy humor mieli również orkiestranci pułku. (2014/11/30 18:44)

formoza58


Orkiestra pułku na tle "drzemiącego" Giewonta. (2014/11/30 18:46)

formoza58


Brama wjazdowa do koszar pułku. (2014/11/30 18:47)

formoza58


Z korespondencji.Sylwetka żołnierza pułku z początku lat trzydziestych... (2014/11/30 18:48)

formoza58


Orkiestra pułkowa na dziedzińcu zamku wawelskiego podczas wizyty włoskiego dyplomaty w 1938 roku. (2014/11/30 21:29)

formoza58


Z NAC-u.Poczet sztandarowy i orkiestra pułku poczas nieustalonej uroczystości na dworcu kolejowym w Krakowie. (2014/12/01 14:14)

formoza58


Z uroczystości przekazania pułkowi przez spoleczenstwo karabinów maszynowych na biedkach,na rynku krakowskim,w drugiej połowie lat trzydziestych... (2014/12/01 19:15)

formoza58


Uroczystość na dziedzińcu zamku wawelskiego z okazji przkazania pułkowi granatników,ufundowanych przez krakowskie zakłady Zieleniewskiego.Druga połowa lat trzydziestych... (2014/12/04 11:14)