2 Batalion Pancerny

/ 65 odpowiedzi / 63 zdjęć
Odznaka pamiątkowa batalionu,stacjonującego w okresie międzywojennym w Żurawicy.

formoza58


I jeszcze jedna odznaka,tym razem wyrób łódzkiego zakładu grawerskiego Bronisława Grabskiego. (2014/05/11 20:55)

formoza58


Pancerniak batalionu i jego "pancerny koń",czołg Renault.Druga połowa lat dwudziestych. (2014/05/11 20:57)

formoza58


Z NAC-u.Czołgi Renault batalionu podczas odśnieżania drogi,zimą 1929 roku. (2014/05/11 20:58)

formoza58


Z korespondencji.Defilada batalionu ulicami Przemyśla 11 listopada 1930 roku. (2014/05/11 21:00)

formoza58


Żolnierze batalionu na kąpielisku podczas przerwy w zajęciach. (2014/05/11 21:01)

formoza58


Z korespondencji...Kurs dla podoficerów zawodowych batalionu w 1935 roku. (2014/05/12 18:28)

formoza58


Przed defilada na ulicach Przemyśla w derugiej połowie lat trzydziestych.Na pierwszym czołgu widoczny sztandar batalionu. (2014/05/12 18:29)

formoza58


Grupa oficerów i podoficerów batalionu.Druga połowa lat trzydziestych. (2014/05/12 18:31)

formoza58


Czołg 7 TP z godłem batalionu.Słyszałem juz,że to Ryś,Gepard,Tygrys...Wie "Duży Kot Drapieżny" ;-) (2014/05/12 19:10)

formoza58


Czołgi batalionu podczas zjmowania Zaolzia... (2014/05/12 19:11)

formoza58


Sklad batalionu w przededniu wojny był imponujący,wielkością odpowiadający etatowi pułku pancernego:
56 czołgów lekkich &TP (49 jedno- i 7 dwuwieżowych)38 czołgów rozpoznawczych TKS (18) i TK-3 (20)21 czołgów Vickers E70 czołgow wolnobieznych Renault 17 i wozy pancerne wz,3428 samochodów osobowych202 samochody ciężarowe52 samochody specjalne32 przyczepki111 motocykle5 ciągniki. (2014/05/12 19:18)

formoza58


Podczas mobilizacji batalion sformował: 
2 Batalion Czołgów Lekkich3 kompanie (111,112,113) Czołgów Wolnobieżnych121 Kompanię Czołgów Lekkich101 Kompanię czołgów Rozpoznawczych3 Kolumny Samochodowe dla Armii "Prusy"2 plutony czołgow rozpoznawczych dla obrony Przemyśla4 Kolumny Samochodowe dla Armii "Kraków". (2014/05/12 19:23)

formoza58


z korespondencji.Dwuwieżowy czołg batalionu podczas pokonywania przeszkód na torze ćwiczebnym w Leśnej w 1938 roku... (2014/05/13 14:54)

formoza58


Grupa żołnierzy batalionu nad odznaką pamiątkową swej jednostki,wykonaną ręcznie na placyku obozu ćwiczebnego w drugiej polowie lat trzydziestych. (2014/05/13 15:03)

formoza58


Popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego na batalionowy placu ćwiczeń w pierwszą rocznicę Jego śmierci... (2014/05/13 15:05)

formoza58


z NAC-u.Czołgi batalionu na ulicach Cieszyna podczas operacji zajmowania Zaolzia... (2014/05/13 20:07)