19 Pułk Ułanów WKKP. postscriptum

/ 178 odpowiedzi / 144 zdjęć
formoza58


Z archiwum aukcyjnego...Żeton spółdzielni pułkowej z wizerunkiem króla Stefana Batorego.Tylko dlaczego z jego podobizną? (2013/01/26 11:55)

formoza58


Z archiwum Allegro.Kolejna odznaka pamiątkowa... (2013/02/08 11:21)

formoza58


Tablica mundurowa prof.Andrzeja Jeziorkowskiego.
A,B,C,D- Ułani z okresu 1918- 1921E- Kotlarz plutonu trębaczy.Druga polowa lat trzydziestychF- Ulan z buńczukiem.Przed 1935 rokiemG-Kapelan wyznania rzymsko-katolickiego w mundurze codziennymH-Kapelan wyznania rzymsko-katolickiego w ubiorze polowymI- rotmistrz w mundurze slużbowym konno.Przed 1935 rokiem. (2013/03/15 09:47)

formoza58


Ppłk.Władysław Józef Kotarski.W Kampanii jesiennej 1939 roku zastępca dowódcy pułku.Podczas okupacji w konspiracji.Rozstrzelany przez Niemców 24 lutego 1941 roku. (2013/05/14 15:37)

formoza58


Rtm.Edmund Aleksander Krzyżanowski.Oficer pułku.W Kampanii Jesiennej był kwatermistrzem Dyonu Kawalerii KOP "Niewirków".Zamordowany przez Sowietów w 1940 roku w Charkowie. (2013/05/14 15:41)

formoza58


Rtm.st.spocz. Kazimierz Żuromski.Długoletni oficer pułku.Więzień Starobielska,zamordowany przez Sowietów w 1940 roku w Charkowie. (2013/05/14 15:55)

formoza58


Ppor.Zdzisław Gracjan Skliwa.W Kampanii Jesiennej 1939 roku dowódca 2 plutonu w 3 szwadronie.Więzień Starobielska,zamordowany przez Sowietów w 1940 roku w Charkowie. (2013/05/14 15:57)

formoza58


Por.Stanisław Górecki.W walkach wrześniowych dowódca 3 szwadronu.Więzień Starobielska.Zamordowany przez Sowietów w 1940 roku w Charkowie. (2013/05/14 16:00)

formoza58


Ppor.Eugeniusz Józef Rzewuski.W Kampanii Jesiennej dowódca 3 plutonu w 4 szwadronie.Więzień Starobielska.Zamordowany przez Sowietów w 1940 roku,w Charkowie. (2013/05/14 16:03)

formoza58


Rtm.Konstanty Galimski.We wrześniu 1939 roku dowódca szwadronu CKM.Więzień Starobielska.Zamordowany przez Sowietów w 1940 roku w Charkowie. (2013/05/14 16:54)

formoza58


Ppor.Wacław Johodłowski.W walkach wrześniowych dowódca 1 szwadronu.Więzień Starobielska.Zamordowany przez Sowietów w 1940 roku w Charkowie. (2013/05/14 16:57)

formoza58


Chor.Wacław Piasecki.We wrześniu 1939 roku w poczcie dowódcy pułku.Więzień Kozielska.Zamordowany przez Sowietów w 1940 roku w Katyniu. (2013/05/14 16:59)

formoza58


Por.lek.wet.Stanisław Kalman.We wrześniu 1939 roku lekarz weterynaryjny pułku.Wiezień Starobielska.Zamordowany przez Sowietów w 1940 roku w Charkowie. (2013/05/14 17:02)

formoza58


Kpt.int.Ignacy Malinowski.W Kampanii Jesiennej płatnik pułku.Więzień Starobielska.zamordowany przez Sowietów w 1940 roku w Charkowie. (2013/05/14 17:04)

formoza58


Z archiwum Allegro.Świadectwo ukończenia pułkowej szkoły podoficerskiej przez jednego z ułanów... (2013/06/11 11:18)

formoza58


z Allegro.Znaczek koła PTTk-owskiego.Intryguje mnie ta "Łastoczka".Może przydomek jednego z byłych żołnierzy pułku? Na ten przykład Franciszek Skibiński z 14P.Uł wśród znajomych znany był właśnie jako "Łastoczka" (Jaskółka)... (2013/08/08 10:07)

formoza58


Z korespondencji.Grupa ułanów z Jazdy Ochotniczej majora Jaworskiego. (2013/08/17 18:24)

formoza58


I jeszcze jedna fotografia,przedstawiająca ochotników jazdy mjr.Jaworskiego. (2013/08/23 20:07)

formoza58


Ze starej prasy okresu międzywojennego...Biwak pułku na "dzikich polach" podczas manewrów na Wołyniu na początku lat trzydziestych. (2013/08/24 16:15)

ulanwolynski


Lastoczka to w  języku Rusinów/ukraińców/ jaskółka. Taka nazwa przylgnęła do proporczyka ''19 -nastki '' gdyż w galopie furkoczące na lancach wyglądały jak jaskółki. Pozdrawiam (2013/08/24 19:36)

formoza58


Dziękuję bardzo za wyjaśnienie.Faktycznie,granatowe furkoczące proporczyki na wietrze,bardzo przypominają te ptaszki...Franca Skibińskiego znajomi obdarzyli tym przydomkiem dlatego,że wspaniale się opalał na bardzo ciemny brąz ;-)Pozdrawiam (2013/08/25 11:37)