18 Pułk Ułanów WKKP. postscriptum

/ 418 odpowiedzi / 356 zdjęć
Czekając na jutrzejsze (jak Bóg da !) ukazanie się kolejnego tomika...Kopia (z pracowni P.Panasiuka) odznaki pamiątkowej pułku w wersji oficerskiej.

formoza58


Z archiwum Allegro... (2012/11/28 18:08)

formoza58


Z korespondencji.Sylwetki ułanów pułku w latach dwudziestych... (2012/11/28 18:10)

formoza58


Z NAC.W temacie plutonu trębaczy.Kilka fotografii,przedstawiających fanfarzystów i kotlarza pułku podczas uroczystości z okazji Dni Morza w lipcu 1932 roku... (2012/11/28 18:51)

formoza58


...kotlarz z fartuchami starego wzoru,które używane były przez prawie cały okres międzywojenny,zmienione pod koniec lat trzydziestych... (2012/11/28 18:54)

formoza58


...te stare były przez moment na aukcji ze trzy lata temu,z opisem,że po wojnie używane były (po wypruciu cyfry pułku) w orkiestrze Marynarki Wojennej w Gdyni. (2012/11/28 18:57)

formoza58


A tutaj (również z NAC) kotlarz z nowymi fartuchami na kotłach podczas uroczystości Dnia Żołnierza w Wejherowie pod koniec lat trzydziestych. (2012/11/28 18:59)

formoza58


Z korespondencji.Pluton trębaczy prowadzony przez adiutanta pułku,rtm.Godlewskiego w końcu lat trzydziestych. (2012/11/28 19:01)

formoza58


Adiutant pułku,ppor.Dobrowolski. (2012/11/28 19:02)

formoza58


Z archiwum Allegro... (2012/11/28 19:03)

legion etrangere


Pułkownik Kazimierz Masztalerz (1894-1939)... ostatni dowódca 18 Pułku Ułanów Pomorskich ...zginął w trakcie szarży 01.09.1939r pod Krojantami ... (2012/11/28 21:08)

formoza58


Z archiwum Allegro.Kilka sylwetek ułanów pułku... (2012/11/29 09:32)

formoza58


Z korespondencji.Grupa podoficerów i ułanów pułku w pierwszej połowie lat dwudziestych. (2012/11/29 09:36)

formoza58


Ułani pułku w drugiej połowie lat trzydziestych... (2012/11/29 09:38)

formoza58


...i poczet sztandarowy pułku w szyku pieszym z asysta.Druga połowa lat trzydziestych. (2012/11/29 09:40)