17 Pułk Ułanów WKKP. postscriptum

/ 201 odpowiedzi / 180 zdjęć
formoza58


Z korespondencji.Zawody pułkowe w 1938 roku... (2012/11/15 17:48)

formoza58


...i podoficer pułku na przeszkodzie podczas zawodów brygadowych z okazji Dnia Żołnierza w końcu lat trzydziestych. (2012/11/15 17:50)

formoza58


Parę zdjęć z uroczystości wręczenia pułkowi nowego,przepisowego sztandaru w końcu lat trzydziestych... (2012/11/15 17:52)

formoza58


...i moment wręczenia sztandaru dowódcy pułku,ppłk.Ignacemu Kowalczewskiemu przez marszałka Edwarda Rydza- Śmigłego. (2012/11/15 17:54)

formoza58


Z archiwum Allegro...Chorowity ułan puku w szpitalu ;-) (2012/11/16 00:03)

formoza58


W marszu na manewrach letnich. (2012/11/16 00:04)

formoza58


Taczanka wz.28 ze szwadronu CKM.Pierwsza połowa lat trzydziestych. (2012/11/16 00:06)

formoza58


Z NAC.Zwycięska ekipa pułku na Militari w Suwałkach w 1935 roku. (2012/11/16 11:56)

formoza58


Zwycięska ekipa pułku podczas defilady po zakończeniu "Militari" w Hrubieszowie w 1934 roku. (2012/11/16 11:58)

formoza58


Gen.Stanisław Grzmot- Skotnicki gratuluje por.Michałowi Gutowskiemu (na klaczy "Pilica") zdobycia indywidualnego I miejsca na "Militari" w Hrubieszowie. (2012/11/16 12:01)

formoza58


Defilada zwycięskiej ekipy pułkowej po "Militari" w Suwałkach w 1935 roku. (2012/11/16 17:37)

formoza58


Z NAC.Delegacja pułkowa u Prazydenta RP.Odznakę pamiątkową Ignacemu Mościckiemu wręcza dowódca pułku,płk.Pragłowski. (2012/11/17 18:55)

formoza58


Z archiwum Allegro.Grupa strzelców wyborowych pułku w sierpniu 1939 roku.Ilu z nich pozostało na wojennym szlaku we wrześniu 1939 roku ?... (2012/11/18 09:42)

formoza58


Z korespondencji...Tablice mundurowe autorstwa artysty malarza,legionisty,P.Ryszkiewicza,przedstawiające umundurowanie żołnierzy pułku w okresie 1918- 1939. (2012/11/19 10:28)

formoza58


Pluton trebaczy przed Pomnikiem Poległych,znajdującym się na terenie koszar pułku w Lesznie.Druga połowa lat trzydziestych. (2012/11/19 10:33)

formoza58


Z wymiany korespondencyjnej...Por.Michał Gutowski na przeszkodzie podczas zawodów Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Dniu Żołnierza w 1938 roku w Szamotułach. (2012/11/19 10:36)

formoza58


I z tych samych zawodów,tym razem na przeszkodzie rtm.Dowbor. (2012/11/19 10:37)