17 Pułk Ułanów WKKP. postscriptum

/ 201 odpowiedzi / 180 zdjęć
Zanim pójde do kiosku po kolejny tomik ;-)...Pierwsza wersja odznaki pamiątkowej pułku.

formoza58


I druga wersja odznaki pamiątkowej pułku. (2012/11/15 08:51)

formoza58


Z korespondencji,kilka fotografii przedstawiający okres 1918- 1920... (2012/11/15 16:24)

formoza58


...i pierwsza szkoła podoficerska pułku w 1921 roku. (2012/11/15 16:28)

formoza58


W temacie starego sztandaru pułku... (2012/11/15 16:29)

formoza58


...a tutaj poczet sztandarowy pułku z dowódca,płk.Pragłowskim i adiutantem podczas defilady "sąsiada"... (2012/11/15 16:32)

formoza58


Z archiwum Allegro.Kilka sylwetek ułanów pułku,z różnych okresów.Tutaj rtm.Zakrzewski z pierwszą wersją odznaki pamiątkowej... (2012/11/15 16:34)

formoza58


...i jeszcze długoletni dowódca pułku,płk.Pragłowski (2012/11/15 16:41)

formoza58


Pozyskane z wymiany korespondencyjnej.Ulani jednego ze szwadronów pod stajnią... (2012/11/15 16:43)

formoza58


...przed wartownią.Widoczny sztandar na stojaku,podoficerów pułku,trębaczy i wartą wyległą przed wartownią podczas Święta Pułku w 1935 roku. (2012/11/15 16:47)

formoza58


Warta pod bronią przed wartownią w drugiej połowie lat trzydziestych. (2012/11/15 16:48)

formoza58


Uczestnicy pułkowego Hubertusa mijają wartownię.Lata trzydzieste. (2012/11/15 17:41)

formoza58


Z archiwum Allegro...Por.Bułak-Bałachowicz na czele swojego plutonu podczas defilady w drugiej połowie lat trzydziestych. (2012/11/15 17:43)

formoza58


Poczet sztandarowy defiluje w galopie ze starym sztandarem. (2012/11/15 17:44)

formoza58


Rezerwiści 2 szwadronu w 1929 roku... (2012/11/15 17:46)