16 Pułk Ułanów WKKP. postscriptum

/ 389 odpowiedzi / 285 zdjęć
formoza58


Z archiwum Allegro... (2014/08/18 10:47)

formoza58


Z korespondencji.Przemarsz pułku w Poznaniu w 1919 roku. (2014/09/11 13:50)

formoza58


Z Allegro.Nadanie Honorowego Szefostwa podczas Święta Pułku 26 lipca 1938 roku na Oksywiu w Gdyni.Moment dekoracji odznakami pamiątkowymi.Pierwszy od lewej salutuje dowódca pułku,płk.Edmund Heldut Tarasiewicz.Od prawej:płk.Adam Bogoria Zakrzewski (z-ca dowódcy Pomorskiej BK),gen.bryg.Stanisław Grzmot Skotnicki (dowódca Pomorskiej BK),gen.bryg.Janusz Głuchowski. (2014/10/02 16:20)

formoza58


Z Allegro.Wachmistrz pułku przy zegarze słonecznym. (2014/10/14 10:29)

formoza58


Ułani pułku na zakończeniu kursu dla podoficerów nadterminowych Pomorskiej Brygady Kawalerii,w drugiej połowie lat trzydziestych.W środku siedzą min.dowódca brygady,gen,Stanisław Grzmot Skotnicki i jego zastępca,płk.Adam Bogoria Zakrzewski.Zdjęcie zrobione przed pomnikiem Poległych na terenie koszar 16P.Uł. (2015/02/25 20:43)

formoza58


Z korespondencji.Podoficer pułku w 1933 roku. (2015/03/02 15:45)

formoza58


Kap. wet. Henryk Saski. (2015/12/25 20:42)

formoza58


Z uroczystości wręczenia sztandaru pułkowi. Fundatorki.... (2019/03/14 18:50)

formoza58


Kardynał Dalbor odprawiający mszę św. ... (2019/03/14 18:52)

formoza58


Jw.Defilada pułku. (2019/03/14 18:53)

formoza58


Z 1938 roku... (2019/03/15 16:53)

formoza58


Ze święta pułkowego w 1937 roku... (2019/03/15 16:54)

formoza58


Z 1938 roku... (2019/03/15 16:55)