151 lat temu, 22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się

/ 2 odpowiedzi
W społeczeństwie polskim dorosło pokolenie, które czuło się odpowiedzialne za przyszłość ojczyzny, a nie przeżyło klęski powstania listopadowego. Uważano, że najważniejszą powinnością życiową jest walka o ojczyznę. Ten głęboki i szczery patriotyzm, połączony z religijnością był wspólny dla wszystkich klas: inteligencji, ziemiaństwa, szlachty i części chłopstwa.Liczono jak zawsze na,, zachód,, Kilka lat wcześniej w 1856 roku zakończyła się wielka wojna krymska, w której Rosja została pobita przez Francuzów, Brytyjczyków i Turków. Narastało więc przekonanie, że oto nadeszła chwila w której można podjąć się działań na rzecz odzyskania niepodległości. Organizatorzy powstania wierzyli w to, że państwa zachodnie staną po polskiej stronie, chociażby naciskając mocno dyplomatycznie na Rosję.Wyszło jak zawsze?
blue savage


Rozumiem, że wyszło jak zawsze, ale z "pomocą".
Dziś mija 151 rocznica, cześć i chwała bohaterom Powstania Styczniowego. (2014/01/22 22:20)

legionista1860


Duch ludzi wolnych ich wypełniał... (2014/01/28 01:48)