14 Pułk Ułanów Jazłowieckich dobroni.pl

/ 2908 odpowiedzi / 2493 zdjęć
formoza58


Jena z jedenastu szarż,jakie pułk wykonał podczas bitwy pod Komarowem w dniu 31 sierpnia 1920 roku.Wg.historii pułku..."Walczący w centrum dywizji 14 Pułk Ułanów ścierał się z powodzeniem kilkakrotnie na broń białą (11 szarż w ciągu 2 godzin) z usiłującymi wydobyć się za wszelka cenę matni pułkami kozackimi,niwecząc za każdym razem próby przeciwnika..." (2012/10/05 12:12)

formoza58


Z londyńskiej monografii pułku...Szarża 14 Pułku Ułanów pod Jazłowcem według pułkownika bratniego 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, Mikołaja Wisznickiego.Obraz został namalowany w Aleksandrii w 1945 roku i podarowany pułkowi. (2012/10/05 12:43)

formoza58


Jeńcy ukraińscy,wzięci do niewoli przez ułanów pułku podczas trzydniowej bitwy pod Jazłowcem,11- 13 lipca 1919 roku.Od lewej widoczny wachm.Bronisław Gadzin. (2012/10/05 15:14)

formoza58


Jeńcy ukraińscy,wzięci do niewoli pod Jazłowcem eskortowani przez ułanów pułku pod dowództwem ppor.Kazimierza Duchnowskiego. (2012/10/05 15:16)

formoza58


Organizator pułku i jego pierwszy dowódca w latach 1918- 1920,gen.Konstanty Plisowski.Zamordowany przez sowietów w 1940 roku. (2012/10/05 15:20)

formoza58


Ułani pułku w Sewastopolu,w drodze do Odessy.Siedzi ppor.A.Izdebski.Stoją ułan W.Starzyński,NN,I.Lichtarowicz,NN. (2012/10/05 15:25)

formoza58


Dwie fotografie z pobytu pułku w Odessie w okresie od stycznia do kwietnia 1919 roku.Kużnia polowa... (2012/10/05 15:29)

formoza58


..oraz kuchnia polowa. (2012/10/05 15:30)

formoza58


Z wymiany korespondencyjnej.Ułani pułku w 1919 roku.Od lewej:ułan Kazimierz Kużma (póżniejszy starszy ułan i kawaler Virtuti Militari Vkl.) i mjr.Barwicki. (2012/10/05 15:33)

formoza58


Kapral Kazimierz Kużma (zdjęcie póżniejsze). (2012/10/05 15:36)

formoza58


Por.Edward Godlewski na kwaterze w Odessie.Rok 1919. (2012/10/05 15:38)

formoza58


Z monografii pułku...W drodze do Polski...Ułani podczas postoju podczas transportu kolejowego przez Besarabię w maju 1919 roku. (2012/10/05 15:42)

formoza58


Pluton trębaczy podczas przekroczenia granicy przez pułk w dniu 15 czerwca 1919 roku. (2012/10/05 15:44)

formoza58


Pułk przekroczył granicę o godzinie dwunastej.Nastąpiło to pod Śniatynem.Była krótka przemowa majora Konstantego Plisowskiego,modlitwa zmówiona przez cały pułk i radosne wkroczenie do upragnionej Ojczyzny przy dżwiękach Mazurka Dąbrowskiego,granego przez pluton trębaczy.Z IPMS...Już w Polsce. (2012/10/05 17:55)

formoza58


I kilka zdjęć przedstawiające pobyt pułku na Wołyniu w 1919 roku...Dziewczyna i konie pułku. (2012/10/05 17:58)

formoza58


Przegląd pułku. (2012/10/05 17:59)

formoza58


Z archiwum Allegro.Kilka sylwetek ułanów z tego okresu... (2012/10/05 18:12)

formoza58


...tutaj już po wyposażeniu pułku w 'siedemnastki". (2012/10/05 18:14)

formoza58


I parę sylwetek z wymiany korespondencyjnej... (2012/10/05 18:15)

formoza58


Po walkach w Małopolsce,oraz po wypadzie dywizjonu pułku na Jaruń (w dniach 4-5 pażdziernika),szwadrony przeszły na (prawie półroczne) zimowe leża do Żółkwi.Tutaj część ochotników została zwolniona do rezerwy,w miejsce których przybyli rekruci z poboru,których trzeba było zamienić w 100-tu procentowych żołnierzy.Kilka zdjęć (z IPMS) obrazuje pobyt pułku w Żółkwi... (2012/10/05 18:25)

formoza58


Grupa ułanów pułku na dworcu kolejowym. (2012/10/05 18:26)