14 P.Ułanów WKKP postscriptum cz.2

/ 2116 odpowiedzi / 1929 zdjęć
formoza58


Trochę przedświątecznych "wariacji z rodzielczością" fotografii z mojego zbiorku.Z cyklu "Upływa szybko życie,jak potok płynie czas..." Tym razem sylwetka płk.Witolda Czaykowskiego,jednego z najstarszych ułanów pułku,dlugoletniego adiutanta pułku,autora "Zarysu historii pułku..." z  1928 roku.Jako porucznik i adiutant pułku w 1921 roku... (2015/04/03 20:33)

formoza58


...jako porucznik w pierwszej połowie lat dwudziestych... (2015/04/03 20:38)

formoza58


...jako rotmistrz w drugiej połowie lat dwudziestych ... (2015/04/03 20:40)

formoza58


...i ponownie jako adiutant pułku.... (2015/04/03 20:42)

formoza58


...i jako pułkownik w stanie spoczynku w latach szaeśćdziesiątych. (2015/04/03 20:43)

formoza58


Wachmistrz Jan Przybyła ze swoimi ułanami i "przedstawicielami inwentarza" przed stajnią szwadronu... (2015/04/03 20:46)

formoza58


I porucznik Jan Dłutek.Jeden z najstarszych służbą oficerów pułku,wieloletni kapelmistrz i twórca Marsza Pułkowego.Zmarł w Wałbrzychu,24 września 1956 roku i tamże pochowany w dniu 26 września.Pogrzeb miał żolnierski-piękny i godny.Z Komunikatu Informacyjnego Koła ułanów Jazłowieckich w Londynie: "...Grono jazłowiaków odprowadziło na wieczny spoczynek drogiego Jasia,co tak muzykę ukochał,z orkiestrą,bo w miejscowej było kilku dawnych Jego elewów- naszych trębaczy- i oni to zainicjowali.Była delegacja Sióstr Niepokalanek,liczne grono przyjaciół i kolegów.Wiele wieńców i wstęgi o barwach pułkowych.Na trumnę złożono jako relikwię- garstkę ziemi z lwowskiego cmentarza "Orląt".Serdeczna wdzięczność zasłużyła ta mała garstka Jazłowiaków,co Mu tak wspaniale ostatnią posługę oddała.Postanowili oni ponad to wznieść piękny i trwały nagrobek..." (2015/04/03 21:00)

formoza58


 Z miłej korespondencji...Grupa oficerów z drugiego rzutu,którym udało się przedostać do Francji.Trzeci ppor.Adam Smolka,czwarty ppor.Stanisław Wołkowicki. (2015/04/03 23:18)

formoza58


Szkoła podoficerska z lat 1927-1931,kiedy pułkiem dowodził płk Antoni Szuszkiewicz... (2015/04/03 23:21)

formoza58


...czwarty od lewej mjr.Witold Czaykowski,szósty płk.Antoni Szuszkiewicz... (2015/04/03 23:25)

formoza58


Cięcie łóz na koszarowym placu ćwiczeń w drugiej połowie lat trzydziestych. (2015/04/04 17:34)

formoza58


Oficerowie i podoficerami szwadronu CKM przed stajnią szwadronu,ktora znajdowała się w budynku " J ".Pierwsza połowa lat trzydziestych. (2015/04/04 22:03)

formoza58


Znane zdjęcie,przedstawiające w jednych opisach przeprawę taborów pułku,w innych przeprawę szwadronu CKM przez Złotą Lipę w lecie 1919 roku.Za drugą wersją przemawiał powóz przypominający taczankę (mimo,że w tym okresie pułk takowych nie posiadał).Kiedy przyjrzałem się zdjęciu o dużej rozdzielczości (jeszcze raz dzięki i pokłon Pawle),uświadomiłem sobie,ze jest to bryczka mjr.Plisowskiego prowadzona przez starego ułana,który w przekazach pułkowych utrwalił się jako stangret Józio. (2015/04/05 20:37)

formoza58


Prowadzi śmiało i pewnie bryczkę zaprzężoną w dwa pułkowe "szpaki".Te same,które marcu 1921 roku ,z grzywami przeplecionymi żółtymi wstążkami,przywiozły na uroczystości w Tomaszowie marszałka Józefa Piłsudskiego. (2015/04/05 20:42)

formoza58


Stary Józef w początku lat dwudziestych. (2015/04/05 20:43)

formoza58


Z mojego zbiorku...Podczas pułkowych zawodów konnych w pierwszej połowie lat trzydziestych. (2015/04/06 15:52)

formoza58


Z tego samego okresu,co poprzednie.Oficerowie i podoficerowie pułku na koszarowym placu ćwiczeń... (2015/04/06 15:53)

formoza58


...i jeden z plutonów szwadronu CKM w rejonie strzelnicy pułkowej.Widoczny po lewej pisarz szwadronowy z przenośną "tacką" kancelaryjną. (2015/04/06 20:10)

formoza58


Z cyklu "Sylwetki żołnierzy pułku"...Wachmistrz Franciszewk Dewald należał do grupy najstarszych ułanów pułku.Wojnę zakończyl jako plutonowy w pułkowym plutonie pionierów.Świetny jeżdziec,uczestnik wielu zawodów jeżdzieckich.Do rezerwy odszedł w początku lat trzydziestych.Plutonowy Franciszek Dewald w 1921 roku... (2015/04/06 20:56)