14 P.Ułanów WKKP postscriptum cz.3

/ 33 odpowiedzi / 25 zdjęć
formoza58


Jeden z weteranów Pułku, st. wachm. Michał Skopowski. Z racji imponującej i reprezentacyjnej postury często , w drugiej połowie lat trzydziestych, występował jako podoficer podsztandarowy. (2019/03/14 12:13)

formoza58


Mjr. Karol Wisłouch nagradza rtm. Bohdanowicza ( pierwszego dowódcę 1 szwadronu tatarskiego 13 P.Ul. Wileńskich) podczas zawodów konnych w Wilnie, w 1936 roku. (2019/03/14 16:10)

formoza58


Wachm. Zygmunt Staniszewski. (2019/03/14 21:48)

formoza58


Zajęcia przy stajni 1 szwadronu. Widoczny szef szwadronu wachm. Jan Przybyła. (2019/03/15 22:15)

formoza58


Uł. Franciszek Łysygowicz. (2019/03/16 16:12)