14 P.Ułanów WKKP postscriptum cz.3

/ 145 odpowiedzi / 118 zdjęć
formoza58


Jeden z weteranów Pułku, st. wachm. Michał Skopowski. Z racji imponującej i reprezentacyjnej postury często , w drugiej połowie lat trzydziestych, występował jako podoficer podsztandarowy. (2019/03/14 12:13)

formoza58


Mjr. Karol Wisłouch nagradza rtm. Bohdanowicza ( pierwszego dowódcę 1 szwadronu tatarskiego 13 P.Ul. Wileńskich) podczas zawodów konnych w Wilnie, w 1936 roku. (2019/03/14 16:10)

formoza58


Wachm. Zygmunt Staniszewski. (2019/03/14 21:48)

formoza58


Zajęcia przy stajni 1 szwadronu. Widoczny szef szwadronu wachm. Jan Przybyła. (2019/03/15 22:15)

formoza58


Uł. Franciszek Łysygowicz. (2019/03/16 16:12)

formoza58


Ze zjazdu Jazłowiaków w Warszawie. (2019/03/29 20:43)

formoza58


Korpus oficerski Pułku podczas pożegnania ppłk. Antoniego Szuszkiewicza. (2019/03/29 22:01)

formoza58


Ppor. Jerzy Sokołowski w drodze do Anglii, w 1940 roku. (2019/03/29 22:03)

zylkos


rtm.SOKOŁOWSKI Jerzy:Legitymacja Krzyża VM kl.5 numer 11672. Przebywając w hitlerowskich obozach koncentracyjnych nie wiedział o tym, że za wyróżniające się męstwo w akcjach bojowych w okresie konspiracji został odznaczony przez Komendanta Głównego AK, gen. Leopolda Okulickiego, rozkazem z dnia 1 stycznia 1945 r., orderem wojennym Virtuti Militari V klasy. W rok później, 1 stycznia 1946 r., gen. Tadeusz Bór-Komorowski awansował rtm. Jerzego Sokołowskiego do stopnia majora. W tym samym również roku otrzymał brytyjski Medal Królewski za odwagę w sprawie wolności KMC (Kings Medal for Courage in the Case of Freedom). (2019/04/01 12:35)

zylkos


Brytyjski Medal Królewski za odwagę w sprawie wolności KMC (Kings Medal for Courage in the Case of Freedom). (2019/04/01 12:38)

zylkos


Płyta na grobie mjr. Jerzego Władysława Sokołowskiego, Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie. (2019/04/01 12:48)

formoza58


No i dzięki Arturowi , w tym roku w Zaduszki, trzeba będzie zabrać dodatkowy znicz. ;-) (2019/04/01 20:56)

formoza58


Oficerska edukacja ;-) Trzeci od prawej ppor. Wiktor Ziemiński. (2019/04/03 10:52)

formoza58


Podoficerowie 1 szwadronu ( wówczas szkolnego) w 1938 roku. Od lewej siedzą: wachm. Świątkiewicz ( 19 września wyniósł z pola walki ppor. Panesza), plut. Mendocha, podoficer gospodarczy szwadronu kpr. Paszkowski ( poległ 17 września), kpr. Maziarski, kpr. Gagatko. (2019/04/03 19:20)

formoza58


Szwadron honorowy Pułku, podczas wizytacji przez Prezydenta RP, w 1942 roku. (2019/04/03 21:24)

formoza58


Medaliki dla oficerów Pułku, 10 lipiec 1939 roku. (2019/04/05 23:22)

formoza58


W temacie kpr. Mieczysława Czecha, na łamach powojennego " Przekroju"... (2019/04/14 10:43)

formoza58


Kpr. Mieczysław Czech. (2019/04/14 10:44)

formoza58


19 września 1939 roku... (2019/04/15 21:58)

formoza58


Szkoła podoficerska CKM Podolskiej BK przy 9 P.Ul. Malopolskich, w 1939 roku. (2019/04/16 23:34)

zylkos


Uzupełnienie do postu z # (2019/04/01 12:38).W lepszej rozdzielczości. (2019/04/20 19:33)