10 pułk ułanów

Dzisiaj spotkałem się z interesującą osobą z którą posiadamy współne korzenie rodzinne. 

Dowiedziałem się jej teściu, mojej pra babci brat Aleksander Perkowski ur. w Perki Lachy był w Armii Piłsudskiego. W trakcje odslonięcia pomnika w okresie międzywojennym czówał na warcie w przy kościele parafialnym w Sokołach daw. Łomżyńskie. 

Gdzie bym mógł znaleźć informacje ?