10 Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej.

/ 21 odpowiedzi / 17 zdjęć
Wątek poświęcony " Czarnej Brygadzie", która podobnie jak " mój" 14 P.Uł. Jazłowieckich nigdy nie zawiódł. We wrześniu 1939, we Francji w 1940 roku. Reaktywowana z ocalonymi sztandarami, ze swoimi ocalonymi Ułanami i Strzelcami Konnymi, ba, nawet ze swoimi fanfarami, wzięła udział w inwazji w 1944 roku, kończąc swój krwawy szlak bojowy w 1945 roku na terytorium Niemiec...

formoza58


Płk. Stanisław Maczek ze swoim sztabem podczas wizytacji 10 PSK podczas operacji zaolziańskiej. Od prawej szef sztabu brygady, mjr. dypl. Franciszek Skibiński, za płk. Maczkiem dowódca pułku, płk. Witold Cieśliński. (2016/08/13 21:08)

formoza58


Poczty sztandarowe brygady... Od lewej 24 P.Uł. i 10 PSK. (2016/08/14 11:54)

formoza58


Mjr. Emil Słatyński z 10 PSK. (2016/08/14 11:55)

formoza58


Dowódca 24 P.Uł., ppłk. Kazimierz Dworak podczas wizyty delegacji pułkowej u Ptrezydenta RP, Ignacego Mościckiego. (2016/08/14 11:56)

formoza58


Ułani 24 P.Uł. podczas manewrów pomorskich we wrześniu 1937 roku... (2016/08/14 11:59)

formoza58


Oficerowie brygady w 1937 roku w hełmach otrzymanych pierwotnie Obozie Ćwiczeń w Baryczy w lipcu 1937 roku. Trzeci od lewej mjr. Juniewicz. (2016/08/14 12:03)

formoza58


Na manewrach pomorskich przeciwnikiem brygada była improwizowana 4- pułkowa brygada kawalerii ( utworzona z Pomorskiej i Wielkopolskiej brygad kawalerii). Podczas przerwanych manewrów słabsza liczebnie kawaleria zmotoryzowana była na najlepszej drodze do pokonania silniejszej brygady konnej. (2016/08/14 12:07)

formoza58


W sierpniu 1938 roku wprowadzono berety zamiast furażerek, oraz w miejsce " salamander" hełmy austro- węgierskie wz. 1917 i niemieckie wz. 1916. Parę fotografi z ćwiczeń brygadowych... (2016/08/14 12:13)

zylkos


Po przekroczeniu granicy wegięrskiej,polskie tankietki 10 BKZ,w tym 2 szt TKF z 4-ech. (2017/01/21 22:02)

darda


A właściwie, to kiedy przy 10 BK pojawił się przydomek "zmotoryzowanej'? Nazwa taka jest stosowana dziś dość powszechnie, ale przecież do września 1939 nie była używana, a we Francji pojawił się przydomek "pancernej"? BTW - bardzo ciekawie zapowiadający się wątek! (2017/01/23 08:19)

zylkos


Ewa Bronisz-Pikało ,,Ułańska legenda";Wydawnictwo Polonia;Warszawa, 1989 r.wyd I. Monografia poświęcona legendzie gen. Maczka i jego pancerniaków na kanwie losów płk. Kazimierza Dworaka,dowódcy 24 Pułku Ułanów z Kraśnika,opisuje udział 10 Brygady Kawalerii Pancerno-Motorowej:w kampanii wrześniowej,kampanię francuską,ewakuację do Anglii,wreszcie organizowanie 1 Dywizji Pancernej i jej walki na froncie zachodnim.Brygada płk.Maczka występuje w tej pozycji jako:10 Brygady Kawalerii Pancerno-Motorowej. Rajmund Szubański:,,Czarne berety",wyd MON; Wawa 1979,s.37:,,realizując koncepcję,tzw.oddziałów zaporowych,zmotoryzowano w 1937 roku 10 brygadę kawalerii z Rzeszowa,a w 1939 formowano następną nazwaną Warszawską Brygadą Pancerno-Motorową.Na dalszych stronach widnieje nazwa 10 Brygada Kawalerii" (2017/01/25 23:20)

Militariat


Zdjęcie nr 1 wykonano raczej po akcji zaolziańskiej. Maczek objął dowództwo po Antonim Trzaska-Durskim, po Zaolziu. Dowodził Brygadą w czasie korekty granicy polsko-słowackiej, kiedy poległ major Rago (ps. Ciepcio, straszny był z niego pijanica). (2017/11/02 18:47)

formoza58


Mjr dypl. Stachiewicz ze swoimi " Orłami" z Dywizjonu Przeciwpancernego. (2019/05/23 13:26)

formoza58


Z dywizjonu ropoznawczego, na ćwiczeniach. (2019/06/08 10:21)