10 Batalion Pancerny

/ 22 odpowiedzi / 22 zdjęć
Odznaka pamiatkowa batalionu,stacjonującego w okresie międzywojennym w Zgierzu.

formoza58


Sztandar batalionu podczas defilady na ulicach Łodzi. (2014/05/16 13:17)

formoza58


Z korespondencji.Kilka fotografii z życia żołnierzy batalionu w drugiej połowie lat trzydziestych... (2014/05/16 13:19)

formoza58


Z NAC-u.Defilada batalionu na ulicach Łodzi w drugiej połowie lat trzydziestych. (2014/05/16 13:33)

formoza58


Ze starej kroniki filmowej...TKS batalionu podczas defilady z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.Łódż,1937. (2014/05/16 13:36)

formoza58


Z korespondencji.Żołnierze batalionu asystują podczas wojskowego pogrzebu w Zgierzu w końcu lat trzydziestych... (2014/05/16 13:39)

formoza58


Z korespondencji... (2014/05/16 17:33)

formoza58


...pamiątka z pobytu żołnierzy batalionu w Częstochowie. (2014/05/16 17:35)

formoza58


Defilada batalionu podczas uroczystości poświęcenia i wreczenia sztandaru 5 Pułkowi Radiotechnicznemu w Zgierzu,w drugiej połowie lat trzydziestych. (2014/05/26 19:14)

formoza58


Żołnierze batalionu podczas Ostatków w 1937 roku. (2014/05/26 19:14)

formoza58


Żołnierze batalionu podczas Mistrzostw Armii w koszarach w Łucku w 1936 roku. (2014/10/15 16:54)