1 Pułk Strzelców Podhalańskich

/ 249 odpowiedzi / 238 zdjęć
Z przykładem wątków "postscriptum" poświęconym Kawalerii,chciałbym rozpocząć serię wątków "forpost",w nadziei rychłego pojawienia się tomików dotyczących pułków górskich II Rzeczypospolitej...Odznaka pamiątkowa pułku w wersji dla wszystkich żołnierzy pułku,w którym jednako traktowano i oficerów i szeregowych.

formoza58


Z korespondencji.Prezydent RP,Ignacy Mościcki podczas uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru pułkowi w 1928 roku. (2013/07/06 10:31)

formoza58


Żołnierz pułku z darem dla marszałka Józefa Piłsudskiego.Rok 1929. (2013/07/06 10:32)

formoza58


Delegacja pułku z wieńcem od 21 Dywizji Piechoty Górskiej na pogrzebie Władysława Orkana w 1934 roku. (2013/07/06 10:33)

formoza58


Z archiwum Allegro.Żołnierz pułku w atelier w Nowym Sączu przed 1935 rokiem. (2013/07/06 10:35)

formoza58


Delegacja pułkowa u gen.Tadeusza Kasprzyckiego.Warszawa,1935 rok. (2013/07/06 10:37)

formoza58


Kompania honorowa pułku podczas wizyty Prezydenta RP,Ignacego Mościckiego w Zakopanem w 1934 roku. (2013/07/06 10:39)

formoza58


Defilada pocztu sztandarowego i kompanii honorowej przed Prezydentem RP,Ignacym Moscickim podczas obchodów Dni Gór w Wiśle w 1937 roku. (2013/07/06 17:15)

formoza58


Z archiwum Allegro... (2013/07/07 10:06)

formoza58


Z NAC-u.Grupa strzelców pułku wraz z fanfarzystami w Gdyni w latach trzydziestych.Pułk był zbratany z zalogą kontrtorpedowca ORP."Wicher" (2013/07/07 17:25)

formoza58


Prezydent RP,Ignacy Mościcki przed frontem kompanii honorowej pułku podczas obchodów Święta Gór w Nowym Sączu,w sierpniu 1938 roku. (2013/07/07 17:28)

formoza58


Marszałek Józef Piłsudski przed frontem kompanii honorowej pułku,podczas Jego wizyty w Nowym Sączu,30 stycznia 1928 roku.Zwracają uwagę pióra przy "Adrianach" strzelców. (2013/07/08 00:33)

formoza58


Marszałek Edward Śmigły Rydz i gen.Tadeusz Kasprzycki w gościnie w pułku w drugiej połowie lat trzydziestych.Na zdjęciu z oficerami pułku w kasynie oficerskim. (2013/07/08 00:36)

formoza58


Zbiórka podczas uroczystości poświęcenia i odsłonięcia (na terenie koszar) tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom pułku,poległych w wojnie 1920 roku. (2013/07/08 00:38)

formoza58


I moment poświęcenia i odsłonięcia ww. tablicy pamiątkowej. (2013/07/08 00:40)

formoza58


Wręczenie odznaki pamiątkowej przez oficerów pułku,Kazimierzowi Przerwie- Tetmajerowi w 1932 roku. (2013/07/08 11:36)

formoza58


Parę migawek (z NAC-u) z uroczystości poświęcenia sztandaru pułkowego w pażdzierniku 1928 roku.Przybycie Prezydenta RP,Ignacego Mościckiego na rynek w Nowym Sączu... (2013/07/08 11:40)

formoza58


Prezydent RP przed frontem kompanii honorowej pułku.Zwracają pióra na "Adrianach". (2013/07/08 11:41)

formoza58


Pododdziały pułku na rynku w Nowym Sączu.Widać tutaj,że całość nosiła hełmy francuskie z piórami,natomiast kadra zawodowa pułku (widoczna w lewym dolnym rogu zdjęcia) wystąpiła w kapeluszach i pelerynach. (2013/07/08 11:45)

formoza58


...i moment poświęcenia sztandaru pułkowego. (2013/07/08 11:47)

formoza58


Z korespondencji.Delegacja pułkowa na pokładzie kontrtorpedowca ORP."Wicher" w uroczystości zbratania Marynarki Wojennej z piechotą podhalańską. (2013/07/08 11:50)

formoza58


Z korespondencji.Oficerowie pułku w początku lat dwudziestych. (2013/07/08 12:35)

formoza58


Z archiwum Allegro... (2013/07/08 12:36)

formoza58


Oficerowie z reprezentacji narciarskiej pułku .Lata trzydzieste. (2013/07/08 14:30)