1 Batalion Pancerny

/ 50 odpowiedzi / 47 zdjęć
Odznaka pamiątkowa batalionu,stacjonującego w okresie międzywojennym w Poznaniu.

formoza58


Żołnierze batalionu ze swoimi czołgami Renault w latach dwudziestych. (2014/05/11 18:17)

formoza58


Batalion podczas uroczystości w 1933 roku. (2014/05/11 18:17)

formoza58


Z NAC-u.Żołnierze i TKS-y batalionu podczas wystapień w uroczystościach w końcu lat trzydziestych... (2014/05/11 18:19)

formoza58


Z korespondencji.Żołnierz batalionu na wspólnym spacerze z żolnierzami pułku lotniczego z Ławicy.Druga połowa lat trzydziestych. (2014/05/11 18:22)

formoza58


Poczet sztandarowy batalionu.Rok 1938. (2014/05/11 18:23)

formoza58


Batalion w przededniu wojny posiadał 46 tankietek TKS-3 i 9 samochodów pancernych wz.34.Z tych wozów wystawił:-71 Dywizjon Pancerny dla Wielkopolskiej brygady Kawalerii-71 Samodzielną Kompanię Czołgów Rozpoznawczych dla 14 Dywizji Piechoty-72 Samodzielną Kompanię czołgów Rozpoznawczych dla 26 Dywizji Piechoty. (2014/05/12 00:44)

formoza58


TKS 71 Dywizjonu Pancernego.Rok 1939. (2014/05/12 00:48)

formoza58


Samochody pancerne wz.34 batalionu podczas defilady w Bydgoszczy w 1937 roku. (2014/05/12 01:03)

formoza58


Z archiwum Allegro...TKS-y bataliona podczas defilady na ulicach Poznania w latach trzydziestych. (2014/05/13 15:08)

formoza58


Z NAC-u...Wizyta w batalionie Wacława Sieroszewskiego w drugiej polowie lat dwudziestych... (2014/05/13 20:16)

formoza58


Hala warsztatowa batalionu w latach dwudziestych. (2014/05/13 20:18)

formoza58


Czołg wolnobieżny batalionu podczas pokonywania przeszkód w 1927 roku. (2014/05/13 20:20)

formoza58


Z korespondencji.Żolnierze jednej z kompanii batalionu. (2014/05/13 20:21)

formoza58


Z koresondencji.Batalion podczas Święta Batalionowego w 1929 roku. (2014/05/13 21:49)

formoza58


Z archiwum Allegro.TKS-y batalionu podczas defilady na ulicach Poznania w latach trzydziestych. (2014/05/14 14:08)

formoza58


Z korespondencji.Parę fotografii,przedstawiających TKS-y 71 Dywizjonu Pancernego wystawionego przez batalion dla Wielkopolskiej Brygady Kawalerii... (2014/05/14 14:10)

formoza58


Z NAC-u.Sala wykładowa w świetlicy batalionu pod koniec lat dwudziestych. (2014/05/15 01:04)

formoza58


Renault batalionu podczas pokonywania brodu podczas zajęć w 1927 roku. (2014/05/15 09:00)

formoza58


Poczty sztandarowe batalionów pancernych na Polach Mokotowskich w Warszawie w drugiej połowie lat trzydziestych.Jako pierwszy poczet sztandarowy 1 Batalionu Pancernego. (2014/05/16 17:05)

formoza58


Z NAC-uMigawki ze Świeta batalionu w 1929 roku...Wręczenie odznak pamiątkowych. (2014/05/26 19:30)